Pähkiksen viljelypalstat on säilytettävä

14.03. 2021

Pähkinärinteessä on noin 130 viljelypalstaa, jotka ovat erityisen tärkeitä niitä viljeleville kuntalaisille, jotka hyvin usein ovat ihmisiä, joilla ei ole halua tai varaa ostaa omaa mökkiä. Pähkiksen palsta-alue on yli 40 vuotta vanha ja täydentää hyvin Lammaslammen virkistysaluetta. Uusi yleiskaava tuo lisää pientaloja Lammaslammen läheisyyteen, juuri sille alueelle, missä viljelypalstat sijaitsevat.

Viljelypalstat ovat olleet SDP:lle erityisen tärkeitä. Meidän ehdotuksestamme yleiskaavan suunnitteluvaiheessa laadittiin selvitys palstaviljelyalueista ja SDP:n aloitteesta yleiskaavaan saatiin palstaviljelyalueille oma merkintänsä. Merkintä ei ole tarkka, vaan asemakaavavaiheessa tulee pitää huoli siitä, että joko palsta-alue säilyy entisellä paikallaan tai sille etsitään uusi paikka.

Lammaslammen uuden pientaloalueen asemakaavoitus on alkamassa. On erittäin tärkeää, että kaupunki jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa käy vuoropuhelua viljelypalstalaisten kanssa, jotta löydetään paras mahdollinen ratkaisu viljelypalstojen sijoittamiselle. Oma toiveeni on, että suurella työllä muokatut ja viljellyt palsta-alueet voisivat säilyä entisellä paikallaan ja uusi pientaloalue kyettäisiin suunnittelemaan palsta-alue huomioiden.  

Pähkiksen palstat 3.10.2021
3.10.2020
3.10.2020

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista