Tuomelan koulu ja Vantaan talous

18.06. 2020

Vantaan Sanomat 24.6.2020

Kaupunginvaltuusto kävi 15.6. keskustelun vuoden 2021 talousarvion laadinnasta keskellä koronakriisiä. Talousarviokeskustelu sai erikoisia piirteitä, kun alettiin puhua Tuomelan koulusta.

Valtuustossa jätettiin aloite, että Tuomelan koulurakennusta ei saisi vuokrata ulkopuoliselle toimijalle vaan koulu pitäisi säilyttää väistötilana. Näin siitä huolimatta, että sivistystoimi ei tarvitse rakennusta eikä mikään muukaan toimiala ole siitä kiinnostunut. Tämä tuntuu vastuuttomalta tilanteessa, jossa korona on vakavasti vaikuttanut kaupungin talouteen, ja joudumme jo tänä vuonna leikkaamaan käyttötalousmenoista ja investoinneista sekä ottamaan runsaasti uutta velkaa. Tulevat vuodet eivät ole yhtään helpompia.

Opetuslautakunta päätti vuonna 2013, että Tuomelan koulun käyttö loppuu vuonna 2016. Vuonna 2016 päätettiin, että koulua voidaan käyttää tarpeen mukaan väistötilana vuoteen 2021 saakka. Sivistystoimi on viimeksi 15.6.2020 selkeästi todennut, ettei se tarvitse Tuomelan koulua väistö- eikä opetustiloina. Kaupunki on valmistellut koulun tilojen vuokraamista ulkopuoliselle toimijalle lyhytaikaisella vuokrasopimuksella siihen saakka, kunnes Lounais-Vantaan kouluverkkoselvitys sovitusti tehdään vuoden 2021 loppupuolella ja arvioidaan, tarvitaanko Tuomelan koulurakennusta opetuskäytössä.

Meillä on edessämme tiukat ajat. Kaupunki ei voi pitää tiloja varmuuden vuoksi varalla eikä kaupungin kannata eikä pidä investoida turhiin seiniin.

Ilmeisesti kaikki valtuutetut eivät ole vielä ymmärtäneet taloudellisen tilanteemme vakavuutta. Suurimpana murheenamme ei ole Tuomelan koulu, vaan aivan muut asiat.

Jotta Vantaa selviää, niin meidän on otettava opiksemme korona-ajoista. Digitalisaatiota on hyödynnettävä paremmin, tilankäyttöä on tehostettava ja luovuttava turhasta. Lakisääteiset palvelut on pystyttävä tuottamaan tehokkaammin, mutta paremmin. Siihen ideointiin haastankin kaikki kuntalaiset mukaan. Meidän on tehtävä investointeja, jotka tulevaisuudessa tuovat meille tuloja. Nyt kannattaa katsoa tulevaisuuteen eikä menneisyyteen.

Vantaan Sanomat 24.6.2020

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista