Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole. Ne tehdään.

28.03. 2022

28.3.2022 Vantaan valtuustossa oli käsittelyssä kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka herätti kiivasta keskustelua (Linkki Helsingin Sanomien juttuun). Tässä oma puheenvuoroni:

Puheenjohtaja, valtuutetut,

Vantaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelmalla on erinomainen nimi: ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole. Ne tehdään.”

Nimi korostaa sitä, että hyvin harva epäkohta paranee laiskasti odottamalla. Senhän me politiikassa mukana olevat tiedämme ja juuri siksi olemmekin mukana. Yleensä vaaditaan suunnitelmallisuutta, tavoitteita, vanhan ja totutun kyseenalaistamista. Muuten mikään ei muutu.

Suomessa kuntapolitiikka oli pitkään pääsääntöisesti miesten harrastus ja olisi varmaan vieläkin, ellei vuonna 1995 olisi tullut voimaan 40 prosentin sukupuolikiintiö päätöksentekoelimissä, joiden jäseniä ei äänestetä yleisillä vaaleilla.

Jos tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioihin ei aktiivisesti kiinnitetä huomiota, niin mikään ei muutu. Tämän päivän esityslistalla on sopivasti ainakin kaksi muutakin päätöskohtaa, jotka liittyvät tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöhön, nimittäin henkilöstökertomus, jossa mainitaan naisen euron yhä olevan Vantaalla 88 senttiä sekä valtuustoaloite tehtävänimikkeiden neutralisoinnista.

Joku saattaa kysyä, miksi käyttää suuria summia rahaa siihen, että esimerkiksi sana esimies muutetaan kaikissa dokumenteissa esihenkilöksi, eihän se muuta mitään. Kyllä muuttaa. Se muuttaa perinteistä ajattelutapaamme sukupuolten työnjaosta. Ja se kyseenalaistaa käsitystämme kaksinapaisesta sukupuolijaottelusta.

Se, että naisen euro yhä on Vantaallakin vain 88 senttiä, kertoo myös epätasa-arvosta. Usein miesvaltaisten alojen työ on rahalla mitattuna arvokkaampaa kuin naisvaltaisten alojen. Miksi, pohditaan sitä kohdassa henkilöstökertomus.

Meillä luottamushenkilöillä on suuri merkitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, sillä syrjintää on monenlaista ja sitä tapahtuu, vaikka ei olisi tarkoitus toimia syrjivästi.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyys. Niiden toteutuminen vaatii jatkuvaa tarkastelua ja järjestelmällisiä toimia ja usein myös aiempien vuosikymmenten toimintatapojen, totuuksien, sanojen ja hokemien kyseenalaistamista. Ja hyvin usein myös peiliin katsomista.

Kiitos

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista