Hallituksen lausuntopyynnöt

24.01. 2024

Oikeuskansleri Pöysti otti eilen kantaa siihen, että hallituksen esittämiä muutoksia työttömyysturvaan ja niiden yhteisvaikutuksia aiemmin annettujen säästölakiesitysten kanssa ei ole arvioitu riittävän hyvin. (HS 23.1.2024)

Oikeuskanslerin lausunto kokonaisuudessaan (linkki).

Pöysti kiinnitti huomiota myös siihen, että lausuntoaika oli poikkeuksellisen lyhyt, vain neljä ja puoli viikkoa. Se osui suurelta osin joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Suositus on, että lausuntoajan tulee olla vähintään kuusi viikkoa.

Pöysti muistutti, että hyvin lyhyet lausuntoajat ovat ongelmallisia hyvän lainvalmistelutavan ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta.

No, meillä oli kaupunginhallituksessa 15.1. käsittelyssä Vantaan lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Kaupungin laatima lausuma oli ryhmämme mielestä hyvin kiireellä ja vajavaisesti tehty, mikä ainakin osittain johtuu Orpon hallituksen tavasta myöntää olemattoman lyhyitä lausuntoaikoja merkittäviinkin lakimuutoksiin. Lausunnossa ei ollut riittävästi otettu huomioon työttömyysturvaan ehdotettujen leikkausten vaikutuksia vantaalaisten työttömien elämään.

Laadimme täysin uuden lausunnon ja äänestytimme sen. Hävisimme äänestyksen 7-8 (kok, ps, kd). Ryhmämme jätti vielä eriävän mielipiteen:

”Lausuntopyyntöjen tarkoitus on saada luotua mahdollisimman monipuolinen tietoperusta ja vaikutusarviointi lainvalmistelun pohjaksi. Hallituksen esittämät muutokset työttömyysturvaan vaikuttavat monen vantaalaisen perustoimeentuloon. On valitettavaa, että Vantaan kaupungilla ei ole ollut riittävää aikaa lausunnon antamiseen. Vantaan olisi pitänyt lausua mm. lakimuutoksen vaikutuksista maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten tilanteeseen. Herää kysymys, miksi lausuntoja pyydetään, jos niiden laatimiseen ei anneta riittävästi aikaa. Tarpeettoman lyhyt lausuntoaika heikentää lainvalmistelun ja siten myös lainsäädännön tasoa sekä luottamusta demokratiaan.”

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista