Budjettineuvotteluiden satoa

30.10. 2018

Kaupunginhallituksen budjettineuvottelut käytiin 29.10. Kaupunginhallitus kokoontui tänään aamuyöllä noin klo 2.30 päättämään budjettiesityksestään valtuustolle. Neuvottelutulos viedään nyt valtuuston käsittelyyn. Budjettikokous on ma 12.11., jolloin tehdään lopulliset päätökset.

Monia Vantaan demaredien tavoitteita saatiin läpi. Tässä poimintoja:

1. Minulle koulutus on lähellä sydäntä.

Toisen asteen (=lukio ja ammatillinen oppilaitos) opintojen kalleus on puhuttanut. Vantaa esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen kokeilualue selvitettäessä oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle.

Varian keskeyttämisprosentti on liian korkea (yli 17 %). Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen hyväksyttiin uudeksi sitovaksi tavoitteeksi SDP:n esityksen mukaisesti.

Kaupungissa tehdään parhaillaan selvitystä kolmiportaisen tuen toimivuudesta. Tulokset valmistuvat keväällä 2019. Varasimme 100 000 euroa, joiden käyttötarkoitus päätetään selvityksen valmistumisen jälkeen.

Varmistetaan pätevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien (eli erityislastentarhanopettajien) saatavuus.

2.  Ikäihmisten parempi hoito oli yksi kuntavaaliteemamme.

Vanhuspalveluihin lisätään 200 000 euroa, mikä tarkoittaa viiden uuden vakanssin perustamista kotihoitoon.

Kotihoidosta ja omaishoidon tuesta laaditaan kokonaisvaltainen selvitys vuonna 2019.

3. Sisäilma-asioista:

Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan 5 miljoonaa euroa.

Sisäilmasairaille varmistetaan oireettomat tilat.

4. Muita poimintoja meille tärkeistä asioista:

Pilotoidaan maksuttoman leikkipuistoruokailun järjestämistä osana positiivisen erityiskohtelun ohjelmaa.

Selvitetään sosiaalisten markettien toimintamahdollisuuksia.

Korotetaan nuoriso- ja liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksia.

Saimme meluntorjuntakohteisiin kaksi uutta kohdetta.

Kaupunginhallituksen kokous päättyi 03.00

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista