Yrittäjien eläke- ja sosiaaliturva YEL

22.01. 2024

Olen useita kertoja kirjoittanut yrittäjien sosiaali- ja eläketurvasta (Linkit aiempiin juttuihin tämän blogin lopussa). Huolestuin asiasta vuonna 2018, kun sain selville, että valtio maksaa yhä suuremman osan yrittäjien eläkkeestä. Koska yrittäjien eläkerahoja ei ole rahastoitu, YEL-maksujen ja yrittäjien eläkkeisiin tarvittavien rahojen erotus tulee suoraan valtion kassasta. Vuonna 2000 valtion YEL-kustannukset olivat 38 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 jo 402 miljoonaa ja tänä vuonna lähes puoli miljardia.

YEL-maksu määrittää yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan tason. Vuonna 2021 sitä maksoi noin 215 000 yrittäjää. Kolmannes heistä ilmoitti vuoden työtulokseen korkeintaan 10 000 euroa, kuusi kymmenestä alle 19 000 euroa.

Marinin hallitus uudisti YELiä. Jo aiempikin laki velvoitti työeläkeyhtiöt arvioimaan tapauskohtaisesti, vastaavatko yrittäjien ilmoittamat työtulot työpanoksen rahallista arvoa, mutta käytännössä yrittäjien ilmoittamat luvut otettiin annettuina. Asetelma loi virheellisen käsityksen siitä, että yrittäjät saisivat vapaasti päättää, paljonko he maksavat omasta sosiaaliturvastaan ja eläkkeestään. Moni yrittäjä alivakuutti itsensä jopa tarkoituksella.

Lakimuutos patisti eläkeyhtiöt tarkistamaan työtulot yrittäjäkohtaisesti. Työtulon määrittelyä tarkennettiin ja sen arvioimisen apuvälineeksi otettiin laskuri. Se vertaa yrityksen liikevaihtoa toimialan mediaani­liikevaihtoon ja toimialan mediaanipalkkaan. Eläkeyhtiö laskee yrittäjälle suositustyötulon, jota tämä voi nostaa tai laskea 30 prosentilla.

Vuoden 2023 aikana työeläkeyhtiöt tarkistivat työtulon kaikilta yrittäjiltä, joilla se on ollut alle 15 000 euroa. Suurin yrittäjien vakuuttaja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo tarkisti noin 20 000 YEL-vakuutetun työtulot. Noin 17 000 yrittäjän tuloa nostettiin 4 000 euron maksimikorotuksella. Eläkeyhtiö ei voi lain siirtymäaikana korottaa työtuloa enempää, mutta yrittäjä voi halutessaan tehdä suuremman korotuksen.

Ilmarinen tarkisti 19 000 yrittäjän työtulot. Noin 15 700 yrittäjän tulo nousi, keskimäärin 4 000 eurolla. Varma puolestaan tarkisti 12 000 yrittäjän tulot. Ne nousivat keskimäärin 3 870 euroa. Myös Veritaksen tarkastus johti korotuksiin. 83 %:lla niistä yrittäjistä, joiden tiedot tarkastettiin, YEL-maksu nousi (lähteenä TELA). Noin 73 prosentilla työtulotarkistetuista yrittäjistä työtulo nousi maksimimäärän eli 4 000 euroa.

Vuoden 2024 loppuun mennessä eläkeyhtiöt tarkistavat työtulot yrittäjiltä, joilla ne ovat alle 25 000 euroa.

Minulla ei ole mitään yrittäjää vastaan, mutta… – Ulla Kaukola (syyskuu 2018)

Valtio maksaa yrittäjien eläkkeitä – Ulla Kaukola (helmikuu 2020)

Palkansaajat maksavat yrittäjienkin eläketurvaa – Ulla Kaukola (heinäkuu 2020)

Yrittäjät huutavat nyt YELP! – Ulla Kaukola (lokakuu 2022)

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista