Variaan osaamistakuu

13.11. 2023

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut

Meillä on kasassa tasapainoinen budjetti, vantaalaiseen tapaan hyvässä yhteistyössä tehty. Jo kaupunginjohtajan pohjaesitys oli hyvä, neuvotteluissa sitä vielä hieman paransimme. Budjetin painotukset ovat kohdillaan: lapset ja nuoret, koulutus, työllisyys.

Olen erityisen ylpeä kahdesta tämän budjettikirjan s. 124 virkkeestä. Ne kuuluvat: ”Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen laatua. Selvitetään vuoden 2024 aikana, millaisen osaamistakuun Varia voi ottaa käyttöön ammatillisen koulutuksen perustutkinto-opiskelijoilleen.”

Näihin kahteen virkkeeseen kiteytyy jotakin aivan oleellista niin vaikeasta asiasta kuin koulutuksen laatu.

Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuonna 2018 ja samaan aikaan rahoitusta leikattiin. Opiskelijoiden saama opetus väheni 25 % vuosikymmenen alun tasosta, opettajien määrä 1 600:lla. Vuosien varrella sekä työnantajat, opettajat että opiskelijat ovat tuoneet esille, että kaikkien valmistuneiden osaaminen ei riitä työllistymiseen. Lokakuussa keskuskauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä 39 % koki, että ammattiin valmistuneiden osaaminen ei vastaa työelämän tarpeita.

Opiskelija ei hanki ammatillista osaamistaan vain oppilaitoksissa, vaan yhä useammin työpaikoilla. Esimerkiksi KARVI, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, totesi, että vuosina 2020-2021 sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon että logistiikan perustutkinnon opiskelijat hankkivat eniten osaamista työpaikoilla, vasta sitten oppilaitoksissa.

Vantaalla ammatillinen koulutus on poikkeuksellisen tärkeässä roolissa. Toivon, että Varia kykenee yhdessä työnantajien ja opiskelijoiden kanssa rakentamaan osaamistakuun, jossa tavoitteena on, että ammatillisen perustutkinnon suorittanut opiskelija työllistyy ja että työnantajat löytävät osaavaa työvoimaa. Vastuu koulutuksen laadusta ei ole vain VARIAlla vaan myös työpaikoilla ja opiskelijoilla.

Hyria on vastikään ottanut käyttöön osaamistakuun: Jos opintojen aikana saavutettu osaamisen taso ei riitä, niin osaamistakuun avulla opiskelija pääsee parantamaan taitojaan maksuttomasti. Osaamistakuu on voimassa 12 kk valmistumisesta ja sen avulla opiskelijan on mahdollista saada maksuttomasti enintään 60 tuntia osaamistaan vahvistavaa tai täydentävää koulutusta. Koulutus järjestetään osana Hyrian olemassa olevia opiskelijaryhmiä. Koulutuksen sisältö, määrä ja kesto tarkennetaan tilanteen mukaan.

Varian ei kannata kopioida Hyrian mallia, vaan poimia siitä toimivat osat ja kehittää aivan oma varialainen osaamistakuu yhteistyössä kaupungin elinvoimapalveluiden, työnantajien ja opiskelijoiden kanssa.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista