Vantaan uudesta strategiasta

14.01. 2018

Hyväksyimme kaupunginvaltuustossa valtuustokauden 2018-2021 strategian. Se on selkeä ja ymmärrettävä, joiltakin osin jopa liiankin yksityiskohtainen. Visio on onnistunut, siihen voisi rohkean ja rennon lisäksi lisätä vielä yhden r:n eli rohkea, rento ja reipas Vantaa.

Koulutus on tulevaisuuden Vantaalla tärkeimpiä osa-alueita. Vaikka kuudessa strategisessa painopistealueessa koulutusta ei mainita lainkaan, niin strategisissa tavoitteissa ja mittareissa on onneksi sentään useita koulutukseen liittyviä kohtia.

Vantaa kasvaa nopeasti. Valtaosa kasvusta on vieraskielisen väestön kasvua. Ennusteen mukaan vuonna 2030 meistä yli 28 % on vieraskielisiä. Lupaamme strategiassa, että Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten ja että työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita. Ja kun näistä asioista puhumme, puhumme koulutuksesta ja yleensä ammatillisesta koulutuksesta eli Variasta.

Vuoden vaihteessa astuvat voimaan sekä uusi laki että asetus ammatillisesta koulutuksesta. Tutkintokoulutuksessa edellytettävästä kielitaitotasosta ei säädetä enää asetuksessa, vaan koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan kielelliset edelletykset suorittaa tutkinto. Tämä on sekä hyvä asia, koska kaikki pääsevät opiskelemaan, mutta huono, mikäli emme pidä huolta siitä, että maahanmuuttajat saavat riittävästi tukea suomen kielen oppimiseen.

Strategiassa painotetaan kaupungin, oppilaitosten ja yritysten entistä kiinteämpää yhteistyötä. Todella hienoa. Odotan, että saamme ammatillisen oppilaitoksen keskelle Vehkalan yritysaluetta. Monet ongelmat mm. II-asteen opintojen keskeyttämiset tulevat varmasti vähentymään, kun saamme luontevan yhteistyön oppilaitoksen ja yritysten välille.

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista