Vantaan pisimmät kuntoportaat Petikonhuipulle

15.11. 2021

Yksi tärkeimmistä asioista vantaalaisille on se, että luonto on lähellä ja mahdollisuudet ulkoliikuntaan ja kuntoiluun ovat hyvät. Viime valtuustossa meillä oli käsittelyssä aloite ulkokuntoilupaikaksi Pähkinärinteeseen ja nyt meillä on kaksi aloitetta kuntoportaista. Vantaalla on vain yhdet kuntoportaat, Helsingissä jo kolmet ja ainakin yhdeksät ovat suunnittelussa. Helsingissä on laadittu kuntoporrasohjelma ja selkeä suunnitelma portaiden rakentamiseksi.

Kun me käsittelimme näitä aloitteita kaupunginhallituksessa, niin lisäsimme yksimielisesti, että on syytä tehdä kaupunkitasoinen selvitys, mihin kaikkialle portaita olisi mahdollista rakentaa. Se onkin mielestäni ihan viisasta, jotta vältymme jatkuvilta yksittäisiltä aloitteilta.

Tänään käsittelyssä olevat aloitteet koskevat molemmat Itä-Vantaata. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että toimiala oma-aloitteisesti pitää myös Länsi-Vantaan puolta ja toteaa, että vaikka Itä-Vantaalta löytyisi paikka kuntoportaille, niin ensin pitäisi löytää paikka Länsi-Vantaalta, jotta kuntalaisia kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti.

Länsi-Vantaalla olisi aivan oivallinen paikka, Petikonhuippu, joka valitettavasti on uhrattu maanläjityksen jatkamiseen. Paikkaa ympäröivät luonnonsuojelualueet ja Natura-alue. Sekä vanhassa että uudessa yleiskaavassa alue on urheilu-, virkistys ja ulkoilualuetta, mutta 2007 yleiskaava on mahdollistanut alueella määräaikaisen maanläjityksen. Määräaikaisuus on kestänyt jo yli 30 vuotta. Alue on täyttymässä ja lupa päättymässä 2022. Kaupunki haki keväällä 2021 uutta lupaa maanläjityksen jatkamiseksi vielä 20 vuotta eteenpäin. Ympäristölautakunta oli onneksi sitä mieltä, että lupa olisi syytä antaa vain 10 vuodeksi ja että sinä aikana olisi syytä etsiä maanläjitykselle muita mahdollisia paikkoja.

Petikon alue on Länsi-Vantaan ulkoilun helmi. Toivottavasti Petikonhuippu saadaan mahdollisimman pian maakuntakaavan ja yleiskaavan mukaiseksi virkistys- ja ulkoilualueeksi. Se on nimittäin loistava paikka Vantaan pisimmille kuntoportaille.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista