Vanhojen alueiden täydennysrakentaminen – esimerkkinä Hämevaara

21.01. 2013

Hämevaara sijaitsee Länsi-Vantaalla, Espoon ja Helsingin rajan tuntumassa. Lännessä naapurina on Linnainen, pohjoisessa Hämeenkylä ja idässä Vapaala. Hämevaarassa on noin 1 300 asukasta, ja se on Vantaan pienimpiä kaupunginosia (noin 1 km2). Vanhinta Hämevaaraa alettiin rakentaa 1950-luvulla. Uudempi alue, Koivuvaara sai asukkaansa 1960-luvulla. Hämevaaran asuntokannasta yli puolet on 1950- ja 1960-luvuilta. Väkiluku on lisääntynyt 2000-luvun loppupuolella ja väestöennusteiden mukaan kehitys jatkuu samansuuntaisena. (Vantaa alueittain 2010.)

Hämevaaraa ja sen lähiympäristöä täydennysrakennetaan. Rajatorpantien varteen Pähkinärinteen ja Hämevaaran välimaastoon on tulossa asuntoja lähes 800 ihmiselle (Pöllölaakso nro 110400 ja Pähkinärinne 4 nro 121200). (Kartalla nuolet 1 ja 2)

Rajatorpantien varteen ns. Rauta-Jaakon alueelle on hyväksytty 27 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta (nro 002099) (kartalla nuoli 3). Espoon ja Vantaan rajalle (Vantaan puolelle) on hyväksytty kaava (nro 002040), jossa ns. Ruostesuojan tontille on tulossa 30 pientalotonttia ja muutamia pari/rivitaloja (kartalla nuoli 4).

Suurin osa hämevaaralaisista hyväksyy täydennysrakentamisen, kunhan alueen omaleimaisuus säilytetään.  Ongelmana on katujen kunto ja liikenneturvallisuus. Hämevaara sijaitsee Espoon ja Vantaan rajalla ja läpiajoliikenne alueen läpi on vilkasta jo nyt huolimatta läpiajokiellosta. Ihmiset kiertävät kehä 1:n ja Vihdintien ruuhkia ajamalla Hämevaaran ja Lintuvaaran läpi Espoosta Vantaalle ja päinvastoin. Rajatorpantie toimii tällä hetkellä puuttuvana kehä 2:n jatkeena.

Hämevaaran kadut on rakentanut tiekunta 1950- ja 1960-luvulla. Osan kaduista kaupunki on korjannut, mutta osa, etenkin Koivuvaaran puolella, on yhä peruskorjaamatta. Lähialueen täydennysrakentaminen lisää laitonta läpiajoa Hämevaaran kautta ja altistaa katuverkon rasitukselle, jota se ei kestä. Ongelmana on myös liikenneturvallisuus. Hämevaaran katuja ei ole suunniteltu niin suurille liikennemäärille, mitä laiton läpiajo aiheuttaa: jalkakäytäviä ei ole, mutta tonttiliittymiä kaduille on paljon. Hämevaara-seura ry. on aina tarpeellisissa paikoissa antanut lausuntoja kaavoista ja ilmaissut kaavoitusvaiheessa mielipiteensä katujen kunnosta  –  tuloksetta.

Viittatie syyskuu 2012

Tapasin Sami Jukosen, Koivuvaaran tiekunnan toimitsijan ja kysyin hänen näkemystään täydennysrakentamisesta ja liikenteestä. Jukonen suhtautuu täydennysrakentamiseen myönteisesti. Hänen mielestään aluetta voi tiivistää, jotta Hämevaaraan saadaan lisää asukkaita ja aluetta on paremmat mahdollisuudet kehittää kokonaisvaltaisesti. Riskinä Jukonen näkee etenkin liikenteen lisääntymisen ja sen myötä liikenneturvallisuuden heikkenemisen. Jukosen mielestä läpiajokielto Hämevaaran läpi tulee pitää voimassa ja sitä täytyy valvoa tai läpiajo tulee liikennejärjestelyin tehdä vaikeaksi. Pihoilta on suora yhteys kaduille, mikä aiheuttaa vaaratilanteita, jos nopeudet ovat liian kovia tai jos liikennettä on liikaa. Jukosen mielestä Hämevaaran katujen kunto on vaihteleva. Kadut, jotka on peruskorjattu ovat hyvässä kunnossa. Katujen peruskorjaustyö on tehty laadukkaasti, korjatuilla kaduilla on tarvittavat nopeutta ja läpiajoa hillitsevät hidasteet sekä  reunakivetykset ja maisemointityöt. Korjaamattomat kadut, mm. Viittatie, suurin osa Viisaritietä, Viputie ja Viittakuja ovat puolestaan erittäin huonossa kunnossa. On selvää, että nykyinen tieverkko ei kestä alueen kasvavaa liikennettä.

Vanhan alueen täydennysrakentaminen ei ole yksinkertaista, vaikka se usein on viisaampaa ja halvempaa kuin täysin uusien alueiden suunnittelu. Jos kaupunki tiivistää vanhoja asuinalueita, pitää kaupungin myös budjetoida rahaa siihen, että kadut ja muu infrastruktuuri alueella korjataan uutta asukasmäärää vastaavaksi.  Vaikka taloustilanne Vantaalla on tiukka, katujen rakentamisen rahat eivät saa mennä ainoastaan uusille asuinalueille.

Ulla Kaukola

Hämevaaraseura ry:n johtokunnan jäsen,  kaupunginvaltuutettu 2013-2016 (SDP)

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista