Valtuustoaloitteita koira-aitaus ja uudet bussipysäkit Vihdintielle

18.06. 2018

Meillä oli viimeinen valtuuston kokous ennen kesätaukoa. Käsittelyssä oli suuria asioita: resurssiviisauden tiekarttta, maapoliittiset linjaukset ja Tikkurilan uuden kirkon kaava. Ja sain vastauksen hajusteeton Vantaa -aloitteeseeni, mutta siitä kerroin jo aiemmassa blogissani.

Jätin kaksi valtuustoaloitetta – toisen uudesta koira-aitauksesta Lammaslammelle ja toisen Vihdintien bussipysäkkien uusimisesta välillä Rajatorpantie – kehä III.  Koira-aitausta ovat koiraihmiset toivoneet Hämevaaran ja Pähkiksen alueella.

Valtuustoaloite bussikatosten uusimiseksi Vihdintiellä välillä Rajatorpantie – kehä III

Vihdintien bussipysäkit välillä Rajatorpantie – kehä III ovat uusimisen tarpeessa. Helsingin puolella on ajanmukaiset bussikatokset, mutta Vantaan puolella ne ovat tuulahdus menneisyydestä. Vihdintie on yksi tärkeistä ulos- ja sisääntuloväylistä ja bussipysäkkienkin pitäisi olla ajanmukaiset. Vihdintie on yksi suurista sisääntuloväylistä. Yli 25 000 ajoneuvoa ajaa vuorokaudessa juuri välillä Rajatorpantie – kehä III. Ei ole yhdentekevää, millaisen kuvan annamme Vantaasta.

Valtuustoaloite koira-aitauksen saamiseksi Pähkinärinteeseen Lammaslammen lounaisosaan

Lounais-Vantaalta Lammaslammen läheisyydestä puuttuu koira-aitaus. Koiria on tullut alueelle runsaasti lisää väestönkasvun myötä.

Pähkinärinteessä on vanha koira-aitaus alueen pohjoisosassa, mutta se ei palvele etelä-Pähkinärinteessä tai Hämevaarassa asuvia koiraihmisiä. Lammaslampi on alueen ulkoilun keskus ja lammen rannalla olisi monia mahdollisia paikkoja koira-aitauksen rakentamiselle. Koira-aitaus vahvistaisi Lammaslammen aluetta ulkoilukeskuksena.  Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut kannatamme koira-aitauksen rakentamista Lammaslammen lounaisosaan.

Aloitteni 18.6.2018:

Lounais-Vantaalta Lammaslammen läheisyydestä puuttuu koira-aitaus. Koiria on tullut alueelle runsaastilisää, sillä pelkästään Hämevaaran asukasluku on kasvanut viidessä vuodessa (2012–2017) 27 %.

Pähkinärinteessä on vanha koira-aitaus alueen pohjoisosassa, mutta se ei palvele etelä-Pähkinärinteessä tai Hämevaarassa asuvia koiraihmisiä.
Lammaslampi on alueen ulkoilun keskus ja lammen rannalla olisi monia mahdollisia paikkoja koiraaitauksen rakentamiselle. Koira-aitaus vahvistaisi Lammaslammen aluetta ulkoilukeskuksena.
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut kannatamme koira-aitauksen rakentamista Lammaslammen lounaisosaan”.

Vastaus aloitteeseeni tuli 8.10.2018:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala toteaa vastauksena seuraavaa:

Hämevaaran alueella on yksi koira-aitaus. Tämä on Pähkinärinteen koira-aitaus, joka sijaitsee osoitteessa Pähkinärinteente 60. Alue on perusparannettu vuonna 2009 ja sieltä on matkaa Lammaslammelle n. 860 m ja Rajatorpantelle matkaa on n 1.5 km.

Vuonna 2004 Lammaslammen alueen yleissuunnittelun yhteydessä todettiin, että Lammaslammen läheisyydessä olevat alueet tulee pitää viihtyisinä ja rauhallisina. Uusien toimintojen sijoittaminen tulee tehdä harkiten Lammaslammen ympäristön kasvillisuutta, puustoa ja luontoarvoja säästäen. Niitty- ja peltoalueet haluttiin pitää avoimina ja säästää ne muulle virkistyskäytölle ja ulkoilulle. Em. perusteilla yleissuunnitelmassa esitettiin uudelle koira-aitaukselle paikka Santamäenten päässä olevalle metsikköalueelle. Ehdotetun alueen koko on yli 4 000 m² ja sinne on mahdollista toteuttaa nykyaikainen kaksiosainen koira-aitaus. Alueen läheisyydessä on kattava puistokäytäväverkosto ja Santamäenten päästä löytyy lyhytaikainen pysäköintmahdollisuus.

Asutuksen läheisyyden vuoksi suunnittelu edellyttää tulevaisuudessa kattavaa vuorovaikutusta, jotta voidaan varmistaa uuden koira-aitauksen hyväksyttävyys. Aitauksen suunnitteluun ja rakentamiseen ei ole varauduttu kuntatekniikan keskuksen lähivuosien suunnittelu- ja rakentamisohjelmissa. Seuraavassa viheralueohjelmassa, joka tehdään vuosille 2020–2030, koko kaupungin viheralueiden palveluverkosto tullaan tarkastelemaan ja suunnittelemaan uudelleen. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös koira-aitausten palveluverkko ja määritellään uusien koira-aitausten rakentamistarve- ja toteuttamisen kiireellisyysjärjestys. Hämevaaran lisäksi Vantaalla on tällä hetkellä useita kehittyviä kaupunginosia kuten mm. Kivistö, Keimola, Ylästö ja Aviapolis, joiden alueilla ei sijaitse kuin yksi koira-aitaus. Keimolan ja Ylästön kaupunginosissa ei ole ollenkaan koira-aitausta.

2 Responses to “Valtuustoaloitteita koira-aitaus ja uudet bussipysäkit Vihdintielle”

  1. Liisa Arala

    Vihdintien bussikatos V2006 Askistontie, miksi se ei kuulu mukaan ainoa Vantaan puolella joka jäi huomioimatta. Aivan kamalan näköinen ja katto vuotaa keskeltä katosta!

    Vastaa

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista