Rakentajat ja suunnittelijat esille – valtuustoaloitteeni etenee

13.02. 2019

Muistatte varmaan, että jätin marraskuussa valtuustoaloitteen siitä, että pääurakoitsijan ja suunnittelijan nimet kiinnitettäisiin rakennuksen sisäänkäynnin yhteyteen. Aloitteeni allekirjoitti minun lisäkseni 29 valtuutettua.

Käsittelimme aloitteen kaupunginhallituksessa, joka näytti aloitteelle vihreää valoa. Aloite etenee vielä valtuustoon, joka sen varmasti hyväksyy.

Aloite toteutetaan tulevissa hankkeissa siten, että arkkitehtisuunnittelusta ja rakennusurakasta vastanneiden yritysten nimet tulevat näkyviin pääasiallisen sisäänkäynnin yhteyteen.

Tästä on kyse: Rakentamisen laatu puhuttaa jatkuvasti. Jätin Vantaalla aloitteen, että pääurakoitsijan ja suunnittelijan nimet tulisivat esille.
Aloitteeni:Rakennusyhtiö Peab kysyi suomalaisilta rakentamisen laadusta. Yhdeksän suomalaista kymmenestä vastasi, että kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat suuri ongelma yhteiskunnassa. Kuusi kymmenestä arvioi, että rakentamisen laatu on kadonnut. Suurimpia syitä siihen ovat home, suunnittelun ja rakentamisen huono laatu sekä vastuun puuttuminen.Rakentamisen laatu puhuttaa säännöllisesti myös Vantaalla. Jos yritykset eivät lähtökohtaisesti halua tai osaa rakentaa kunnolla ja kestävästi, niin heillä on oltava sanktiot. Paras sanktio on maineen menetys.

Teen aloitteen, että Vantaalla sekä peruskorjattujen että uu­sien jul­kis­ten ra­ken­nus­ten ulko-oven viereen kiin­ni­te­tään laat­ta, jos­sa ker­ro­taan pää­ura­koit­si­jan sekä suunnittelijan/arkkitehdin ni­mi ja ra­ken­nus- tai peruskorjaus­vuo­si. Us­kon, et­tä ra­ken­nus­liik­kei­den vas­tuu työn­sä laa­dus­ta kas­vaa.

Am­mat­ti­lai­nen on työs­tään yl­peä ei­kä hä­pei­le si­tä. Ter­ve, kes­tä­vä ja hy­vin teh­ty ra­ken­nus on ura­koit­si­jan pa­ras työ­to­dis­tus.

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista