Rakentajat ja suunnittelijat esiin – valtuustoaloite

12.11. 2018

Helsingin Oulunkylässä juuri remontoidun koulun katto romahti alas ja Kirkkonummella koulun sisäkatto on romahtamaisillaan. Rakentamisen laatu puhuttaa jatkuvasti. Jätin Vantaalla aloitteen, että pääurakoitsijan ja suunnittelijan nimet tulisivat esille. Aloitteeni allekirjoitti minun lisäkseni 29 valtuutettua.

Aloitteeni:

Rakennusyhtiö Peab kysyi suomalaisilta rakentamisen laadusta. Yhdeksän suomalaista kymmenestä vastasi, että kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat suuri ongelma yhteiskunnassa. Kuusi kymmenestä arvioi, että rakentamisen laatu on kadonnut. Suurimpia syitä siihen ovat home, suunnittelun ja rakentamisen huono laatu sekä vastuun puuttuminen.

Rakentamisen laatu puhuttaa säännöllisesti myös Vantaalla. Jos yritykset eivät lähtökohtaisesti halua tai osaa rakentaa kunnolla ja kestävästi, niin heillä on oltava sanktiot. Paras sanktio on maineen menetys.

Teen aloitteen, että Vantaalla sekä peruskorjattujen että uu­sien jul­kis­ten ra­ken­nus­ten ulko-oven viereen kiin­ni­te­tään laat­ta, jos­sa ker­ro­taan pää­ura­koit­si­jan sekä suunnittelijan/arkkitehdin ni­mi ja ra­ken­nus- tai peruskorjaus­vuo­si. Us­kon, et­tä ra­ken­nus­liik­kei­den vas­tuu työn­sä laa­dus­ta kas­vaa.

Am­mat­ti­lai­nen on työs­tään yl­peä ei­kä hä­pei­le si­tä. Ter­ve, kes­tä­vä ja hy­vin teh­ty ra­ken­nus on ura­koit­si­jan pa­ras työ­to­dis­tus.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista