Valtuusto 20.5.2013 klo 18.00 – 02.30

28.05. 2013

Toukokuun valtuuston istunto oli uskomattoman pitkä. Aloitimme ryhmäkokouksella klo 17.00. Varsinainen valtuuston kokous alkoi klo 18.00 ja jatkui 02.30:een saakka. Jouduin poistumaan hieman etuajassa, sillä seuraavana aamuna klo 6.00 piti olla lentokentällä matkalla Lontooseen opiskelijoiden kanssa. Asialista tuli keskiviikko-iltana ja oli 732 sivua pitkä. Edellisen viikon torstain ja perjantain olimme valtuustoseminaarissa Turussa. Aikaa asioiden selvittämiseen oli viikonloppu ja maanantai.

Asialistalla oli monia tärkeitä asioita, tässä kommentit vain kahteen.

Bjursin alueen myynti puhutti. Eräs kuntalainen otti yhteyttä ja juttelin hänen kanssaan pitkään. Hänen mielestään alueesta saatava hinta (noin 2 miljoonaa) oli liian alhainen. Selvitin asiaa ja juttelin muiden valtuutettujen kanssa, mutta aikaa oli yksinkertaisesti liian vähän.

Länsivantaalaisena minua kiinnosti Vapaalan alueen asemakaavamuutos. Muutos oli tullut vireille jo kolmisen vuotta sitten ja kaavaa oli useaan otteeseen käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Mielestäni tehokkuus vanhaalla alueella on liian korkea, osa tonteista liian pieniä ja liikennemeluongelma ilmeinen. Tunnustelin ilmapiiriä omassa ryhmässäni, mutta kannatusta kaavan palauttamiselle ei olisi ollut. Pidin kuitenkin puheeni:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Vantaalla tarvitaan veronmaksajia ja hyviä veronmaksajia saadaan omakotiasujista. Kaupungilla on tavoitteena luovuttaa 100 omakotitonttia/vuosi. Osa omakotitonteista saadaan täydennysrakentamalla vanhoja asuinalueita. Aina kun täydennysrakennetaan vanhoja alueita, pitäisi ottaa huomioon myös alueen vanhat asukkaat ja antaa arvo heidän mielipiteilleen. Sitä on yhteisöllisyys, yksi arvoistamme. Asukkaiden kuulemista.
Vapaalan asemakaavamuutosalue sijaitsee Hohtimet-nimisessä puistossa. Alueen asemakaavoissa vuosilta -80 ja -84 alue on puistoa ja lähivirkistysaluetta, yleiskaavassa pientaloaluetta. Alueen asukkaat ovat olleet kaava-asiassa erittäin aktiivisia. Lokakuussa 2010, kun alueella järjestettiin paikallakäynti, läsnä oli 23 osallista. Kaupunki on saanut asiasta lähes 30 mielipidettä, jotka ovat pääsääntöisesti hyvin samansuuntaisia: Asukkaat olisivat toivoneet, että uudet talot kaavoitettaisiin ja rakennettaisiin vanhaan ympäristöön sopivasti, ottaen huomioon mm. tehokkuus.
Haluaisin nostaa esiin muutaman asian:
Ensinnäkin. Meillä on omaleimaisia vanhoja asuinalueita. Miksi ne pitää pilata liialla tehokkuudella ja liian pienillä tonteilla? Vapaalan tapauksessa uusien tonttien tehokkuus on keskimäärin 0,26 (vaihtelu 0,21 – 0,36), kun tehokkuus vanhoilla rakennetuilla naapuritonteilla on 0,20. Ymmärrän korkeamman tehokkuuden uusilla alueilla, mutta en keskellä vanhaa asuinaluetta. Pienin tontti tulee olemaan 473 m2. On epätarkoituksenmukaista pilata vanha asuinalue vain parin sinne sopivan lisätontin takia. Kaupungin kassaan saatava muutama kymmenentuhatta lisäeuroa ei ole sen väärtti.
Toinen asia on liikennemelu. Onko viisasta kaavoittaa 22 omakotitonttia alueelle, jossa on olemassa oleva liikennemeluongelma?
Kaavamuutosalue sijaitsee Vihdintien kupeessa. Vihdintie on tieliikenteen kannalta yksi liikenneviraston listaama meluongelmapaikka, jolle pitäisi rakentaa meluesteet. Valtiolla ei ole rahaa rakentamiseen. Meluntorjuntamallinnukset kaava-alueella ovat vuodelta 2005, kovin vanhoja, mitä ihmettelen, mutta niidenkin mukaan melutaso on 55-60 dB, paikoitellen yli 60 dB. Liikenteen melu on häiritsevää, jos se on päiväsaikaan yli 50 dB. Vihdintien vuorokautinen liikennemäärä vuonna 2011 ko. kohdalla oli lähes 26 000 ajoneuvoa. Liikenne ei ole vähenemässä. Puistoalue on tähän saakka suodattanut Vihdintieltä tulevaa melua ja liikenteen aiheuttamaan saastetta luonnollisena esteenä. Kaavamuutoksen ja rakentamisen myötä Vihdintien liikennemelu haittaa uuden rakennettavan alueen asukkaita ja leviää yhä suuremmalle alueelle Vapaalaan. Uusiin taloihin on rakennettava paksummat seinät ja paremmin melua eristävät ikkunat. Mutta mitä iloa on omakotitalosta ja omasta pihasta, jos liikennemelu estää oleilun siellä?
Harkinnan jälkeen en ole esittämässä kaavan palauttamista valmisteluun enää tässä vaiheessa. Mutta toivon, että ymmärtäisimme vanhojen alueiden arvon ja toimisimme tässä Aviapolishuumassa myös niitä kunnioittaen.
20.5.2013 Ulla Kaukola

 

 

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista