Uusien opettajien palkkaaminen Vantaalle – budjettipuheenvuoro

17.11. 2014

Arvoisat läsnäolijat,

Sisäilmakeskustelun keskellä unohdamme helposti, että Vantaan sivistystoimi on tehnyt hienoa työtä, vaikka rahat ovat tiukalla. Onnistuneella kilpailutuksella hankittiin kouluihin 16 000 tablettia. Vantaa on kärjessä suurten kaupunkien tieto- ja viestintätekniikan laitekannassa. Vantaalla on koulujen ja oppilaitosten käytössä keskimäärin 1 tietokone 1,2 oppilasta kohden. Esimerkiksi Espoossa vastaava suhdeluku on 1 tietokone 5,1 oppilasta kohden. Kaikille vantaalaisille kouluille tulee avoin verkko, joka on myös asukkaiden käytössä. Opettajien koulutukseen on varattu n. 100 000 euroa. Meillä on oikeasti luotu mahdollisuus uudistaa opetusta menetelmällisesti.

Perjantaina 14.11. oli Helsingin yliopistossa väitöstilaisuus alakoulujen oppimiseroista. Tutkimuksen mukaan Helsingissä koulujen väliset erot kasvoivat kuuden vuoden tutkimuksen aikana, kun taas Vantaalla koulujen väliset erot ovat erittäin pienet ja pysyivät pieninä koko seurannan ajan.

Vantaalla oli pitkään huono maine opettajien keskuudessa 90-luvun lomautusten takia. Kesällä 1998 noin joka seitsemäs opettaja jätti Vantaan. Sen maineen paikkaamiseen on mennyt aikaa. Viime vuonna kävimme tiukkaa keskustelua kouluista. Säästimme silloin tiloista emme opetuksen laadusta emmekä sisällöstä.

Se, mikä tästä budjettikirjasta ei selviä euroina eikä edes sanallisesti on se, että Vantaa aikoo palkata uudet opettajat vasta elokuun puolesta välistä lähtien eikä 1.8 alkaen, kuten nykyisin. Arvioitu säästö on noin 100 000 euroa.

Tässä säästössä puhutaankin jo opetuksen laadusta ja sitä en voi hyväksyä. Ei ole oppilaan etu eikä laadukasta opetusta, että yläkoulun 9-luokan, lukion tai Varian uuden opettajan ensimmäinen työpäivä on käytännössä sama päivä kuin se, jolloin oppilaat tulevat kouluun. Opettajan työ on erilaista kuin monen muun. Laadukas opetus pitää aina sisällään etukäteissuunnittelun. Ei opettaja voi mennä 20-40 oppilaan eteen ihmettelemään, mitä tänään tehtäisiin. Kohtuuton tilanne se on etenkin uudelle opettajalle, joka saattaa olla vastavalmistunut.

En voi tehdä muutosesitystä, koska asia ei ole budjettikirjassa edes sanallisesti, mitä suuresti ihmettelen. Asia ei myöskään tule lautakunnan päätettäväksi, mitä sitäkin ihmettelen. Kyse on virkamiespäätöksestä. Meille on kuitenkin vakuutettu, että sivistystoimen osalta säästäminen on ohitse. Toivon, että sivistystoimella on viisautta harkita, kannattaako Vantaan pilata mainettaan opettajien keskuudessa. Työhönsä motivoitunut opettaja on paras laadun tae.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista