Uusi amk-laki ja opettajien kelpoisuus

09.10. 2014

Suomen koulujärjestelmää pidetään kansainvälisesti korkeatasoisena. Tutkimusten mukaan yksi syy oppilaiden ja opiskelijoiden hyviin oppimistuloksiin ovat pätevät opettajat.

Eduskunta saa vielä tänä syksynä käsiteltäväkseen uuden ammattikorkeakoululain. Nykyisessä laissa on kirjaus, että asetuksessa säädetään tarvittaessa opettajien kelpoisuuksista, kuten tehdäänkin. Voimassaolevan asetuksen mukaan amk:n lehtorilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä pedagoginen pätevyys.

Olen seurannut uuden lain ja asetuksen valmistelua ja ymmärtänyt, että uudessa asetuksessa säädettäisiin ainoastaan opettajan pedagogisesta kelpoisuudesta. Muusta kelpoisuudesta voisi kukin ammattikorkeakoulu päättää esimerkiksi omassa johtosäännössään. Vaarana on se, että mikäli kelpoisuuksia ei määriteltäisi asetustasolla, jäisi niistä päättäminen epämääräiseksi ja mielivaltaiseksi ja käytännöt Suomen eri ammattikorkeakouluissa voisivat poiketa suuresti toisistaan. Tämä vaarantaisi myös opiskelijoiden oikeuden tasalaatuiseen opetukseen ympäri Suomen.

On kaikkien etu, että opettajien kelpoisuusvaatimuksista ei tingitä ja että niistä säädetään laki- tai asetustasolla eikä yksittäisten oppilaitosten johtosäännöissä. Pätevä opettaja on yksi parhaista laadun takeista.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista