Uuden valtuuston ensimmäinen kokous 12.6.2017

12.06. 2017

Vantaan valtuusto aloitti uudella kokoonpanolla 12.6.2017. Heti ensimmäisessä kokouksessa oli alustavassa käsittelyssä ensi vuoden budjetti ja sitovat tavoitteet. Tässä ajatuksiani.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Lähtökohdat uudelle valtuustokaudelle ovat taloudellisesti paremmat kuin edellisen valtuuston aloittaessa työnsä. Lähes kaikkien puolueiden hyväksymät yhteiset linjaukset taloudesta ja strategiasta helpottavat päätöksentekoa.

Nostan esille joitakin poimintoja sekä strategiatyöhön että ensi vuoden budjettiin liittyen:

Vantaalla järjestettiin huhtikuussa kansalaisraati, joka laati julkilausuman kaupungin strategiatyöhön. Tämä on hyvä osoitus kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden kehittämisestä. Kansalaisraati nosti esille mm. sen, että Vantaan pitää panostaa elinikäiseen oppimiseen ja koulutukseen. Olen raadin kanssa samaa mieltä. Toivon, että elinikäinen oppiminen näkyisi strategiassamme ja toiminnassamme. Vantaalaisten koulutustaso on alempi kuin naapurikunnissa. Kuudesta suurimmasta kunnasta Vantaan koulutustaso on alhaisin. Kukaan ei selviä jatkossa vain yhdellä tutkinnolla tai ammatilla, vaan elinikäinen oppiminen on sekä pakko että mahdollisuus ja kunnallakin on hyvä olla siihen linjaukset.

Sitovien tavoitteiden esityksessä ovat kohdat ”Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona” ja ”Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään”. Jotta nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa, meidän on pidettävä ensi vuoden budjetissa huolta siitä, että etenkin vanhusten kotihoidon työntekijöitä on asiakasmäärään nähden riittävästi ja sairauspoissaolojen ajaksi otetaan sijaisia.

YLE uutisoi kuukausi sitten, kuinka hoitajat uupuvat työtaakkansa alle. Sairaanhoitajat, lähihoitajat ja etenkin kodinhoitajat sairastavat valtakunnallisesti selvästi enemmän kuin kuntatyöntekijät keskimäärin, kotihoidon työntekijät jopa 31 päivää vuodessa. Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan lähihoitajista jo puolet koki työmääränsä ylittävän sietokyvyn rajat. Vantaallakin sosiaali- ja terveysalan toimialalla on eniten sairauspoissaoloja. Tarkkoja sairauspäivälukuja en uusimmasta henkilöstökertomuksesta löytänyt. Ammattinimikekohtaisiakaan lukuja en ole löytänyt, mutta ne olisi mielenkiintoista kuulla. Ylen jutussa 20 vuotta kotihoidon työtä tehnyt lähihoitaja kertoi, että kun hän aloitti työt 20 vuotta sitten, hänellä oli 4 asiakasta päivässä, nyt asiakkaita on 15 joka ikinen päivä. Tilanne lienee Vantaalla samankaltainen.

Maan hallitus on antanut mahdollisuuden potilasmaksujen huimaankin korottamiseen. Vantaalla on aiemmin linjattu, että niihin tehdään korkeintaan indeksitarkastukset. Näin on syytä toimia ensi vuonnakin.

Vantaa on yksi Suomen kansainvälisimmistä kaupungeista, meillä vieraskielisten osuus väestöstä on yli 16%. Stategiassa on tuotava näkyväksi se, että sosiaalista eriarvoistumista ennaltaehkäistään,  jopa positiivisen diskriminaation keinoin.

Tiedolla johtaminen on välttämätöntä tulevaisuudessa. Toivoisin ja odottaisin, että Vantaan strategiassa selkeämmin tuotaisiin esille tiedollajohtamisen kehittäminen ja tärkeys.

Sisäilmaongelmia on kouluissamme ja päiväkodeissamme aivan liian paljon. Tarvitsemme selkeän ohjelman ja aikataulun ongelmien ratkaisemiseksi, jotta emme jatkuvasti törmää akuutteihin sisäilmakriiseihin.

Maan hallitus linjasi kaksi vuotta sitten, että kaikilla lapsilla ei enää ole oikeutta kokoaikaiseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Vantaalla päätös tehtiin äänestyksen jälkeen. Ensi vuoden budjetissa on syytä purkaa päivähoidon rajoitukset ja mahdollistaa kokopäiväinen päivähoito ja varhaiskasvatus kaikille vantaalaisille lapsille kuitenkin niin, että perheille tarjotaan myös vaihtoehtoisia malleja kokopäivähoidon rinnalle.

Kiitos.

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista