Vantaan tulevaisuus

10.05. 2021

Meillä oli kaupunginvaltuustossa 10.5.2021 taloussuunnitelmakauden 2022 – 2025 lähetekeskustelu. Minun mielestäni aivan oleellista on pitää huolta työllisyydestä ja koulutuksesta. Suuren kaupungin on myös syytä uskaltaa katsoa tulevaisuuteen. Alla oma puheenvuoroni valtuustossa:

Puheenjohtaja, valtuutetut,

ensi taloussuunnitelmakauden 2022 – 2025 oleellisimpia asioita ovat mielestäni:

(1) ensinnäkin työllisyysasteen nosto vähintäänkin koronaa edeltävälle ajalle, jolloin se oli Vantaalla yli 75%, eli Suomen parhaita. Vantaa on kaupunki jolle verotulot ovat erityisen tärkeä osa budjettia. Vantaan työttömyysaste oli maaliskuussa Uudenmaan korkein, 15 %. Suurena ongelmana on mm. nuorten työttömyyden kaksinkertaistuminen. Onneksi Vantaa sai miljoonan euron rahoituksen nuoristyöttömyyden vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on, että kahdessa vuodessa kaupunki saa tuettua 400 nuorta työllistymiseen tai opintoihin. Myös työllisyyden kuntakokeilun onnistuminen on erittäin tärkeää.

(2) toisena asiana koulutus. Vantaalaisten koulutusastetta on saatava korkeammaksi, jotta työttömyyden osuessa kohdalle siirtyminen ammatista ja työpaikasta toiseen on mahdollista. Me tarvitsemme uuden lukion, jotta saamme lukiopaikkojen määrän noin 60 %:iin ikäluokasta. Me tarvitsemme ammatillisen koulutuksen arvostusta ja Vehkalaan pikaisesti uuden toimitilan.

Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee juuri oikeaan aikaan. Se on viesti siitä, että nuorta ei jätetä selviytymään yksin, vaan yhteiskunta huolehtii, että opiskelut jatkuvat myös yläkoulun jälkeen. Tähän saakka 15 % ikäluokasta on jäänyt pelkän peruskoulun varaan, jolloin työtäkin on ollut vaikea löytää. On ollut vastuutonta antaa nuoren lopettaa koulu 15-vuotiaana. Puheet siitä, että työ olisi vaihtoehto koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, ei pidä paikkaansa. Tilastot kertovat, että koulutuksen ulkopuolella olevista alle 18-vuotiaista nuorista neljä viidestä on ollut myös työelämän ulkopuolella. Oppivelvollisuuden laajentamisen onnistuminen on tärkeää.

(3) kolmantena hyvinvointi. Ihmisten on päästävä lääkäriin kahdessa viikossa ja koronan aikana kertynyttä hoitovelkaa pitää saada purettua.

Korona on tuonut myönteisiäkin asioita ihmisten hyvinvointiin. Moni on lähtenyt liikkeelle etenkin omalle lähialueelle ja lähiluontoon, ulkokuntoilupaikat ovat olleet tavattoman suosittuja. Vihdintien länsipuolella ei sellaista paikkaa ole lainkaan ja siksi teenkin tänä iltana valtuustoaloitteen, että saisimme Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen monipuolisen ulkokuntoilupaikan.

(4) neljäntenä asiana on meidän vieraskielisen väestön pitäminen mukana. Tällä hetkellä vantaalaisista yli 21 % on vieraskielisiä, vuonna 2030 heitä on jo 30 %. Myönteisen erityskohtelun ohjelman on syytä jatkua.

(5) Kaiken kruunaa usko tulevaisuuteen. Vantaa on suuri kaupunki, jolla pitää olla myös suuria suunnitelmia tulevaisuutta varten.  Olen tottunut siihen, että ensin suunnitellaan ja vasta suunnittelun jälkeen tehdään päätökset, kun faktat ovat tiedossa. Siksi pidän hyvin erikoisena sitä, että kun suunnittelu on täysin kesken, niin joillakin on jo selkeä ratikkaa vastustava kanta. Sen, joka on kiinnostunut taloudesta, verotuloista ja työpaikoista, pitäisi muistaa, että ratikan rakentaminen tuo kaupunkiin arviolta 4 700 työpaikkaa enemmän kuin niitä tulisi ilman ratikkaa. Kiitos.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista