Taas taistellaan Pähkiksen kirjaston puolesta, ties kuinka monennen kerran.

11.10. 2021

Tiistaina 12.10.2021 on kaupunkikulttuurilautakunnan kokous. Kokouksessa on esillä toimialan ehdotus Pähkinärinteen kirjaston lakkauttamisesta osana kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelmaa. Arvioitu säästö on 12 000 euroa.

Vastustan Pähkinärinteen kirjaston lakkauttamista. Kirjasto on lähipalvelu ja arvioitu säästösumma naurettava. Jos etäisyys kirjastoon kasvaa kotoa yli 2 kilometriin, niin kirjaston käyttö vähenee huomattavasti.

Kaupunki on itse todennut, että palveluverkkosuunnitelmassa tavoitteena on lisätä kirjastoalaa Vantaalla, ei vähentää sitä. Kaupunkilaiset ovat vuodesta toiseen nimenneet kirjastopalvelut yhdeksi tärkeimmäksi palveluksi Vantaalla. Pähkiksen kirjasto palvelee sekä koululaisia että työssäkäyviä ja eläkeläisiä. Kirjastoa on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten kirjastona. Kirjasto on pieni, mutta hyvin tärkeä Pähkinärinteen, Hämevaaran, Linnaisten ja Hämeenkylän asukkaille, erityisesti lapsille.

Suunnitelmat Pähkiksen kirjaston lakkauttamisesta eivät ole olleet avoimia. Kaupunkikulttuurilautakunnan julkisessa esityslistassa todetaan:

”Kaupunkikulttuurin toimialalla on laadittu tuottavuus- ja kasvuohjelmaan toimenpide-ehdotuksia, joita esiteltiin lautakunnan talousarvioseminaarissa 1.9.2021. Nämä esitykset ovat sisällä talousarvioesityksessä”.

Esitykset eivät kuitenkaan ole liitteenä, vaan ne pitää osata katsoa lautakunnan aineistosta. Tällainen toimintatapa ei ole hyvän hallintotavan mukaista. Reagoituani asiaan esityslistaa tullaan korjaamaan ja esitetyt leikkaukset liittämään mukaan esityslistaan, jotta myös lautakunnan jäsen ja kuntalainen ymmärtävät, mistä ollaan päättämässä. (Kyse ei ole vain Pähkiksen kirjaston lakkauttamisesta vaan myös useista muista kulttuuriin ja vapaa-aikaan kohdistuvista leikkauksista). Lautakunnan jäsenten on syytä olla tarkkoina.

Nyt ei todellakaan ole aika lakkauttaa Pähkiksen kirjastoa, sillä Myyrmäen nykyinen kirjasto ei pysty vastaanottamaan enää yhtään uusia asiakkaita. Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja Åstrand totesi valtuustoinfossa 6.9.2021 esitellessään Myyrmäkeen suunniteltua kaupunkikulttuuritaloa, että Myyrmäen kirjasto on kävijämäärältään Vantaan suurin, mutta tiloiltaan ahdas nykyisille kävijämäärille. Kirjastotilojen laatusuositusten mukaan Myyrmäen kirjaston tilojen pitäisi olla kolme kertaa suuremmat.

Mietitään Pähkiksen kirjaston kohtaloa sitten, kun Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo rakennetaan ja Myyrmäen kirjasto saa talosta suuremmat tilat. Pähkiksen kirjasto on halpa ylläpitää.

Tässä lyhyt historia kirjaston vaiheista. Pähkiksen kirjasto on toiminut nykyisissä tiloissa vuodesta 1981.

Kesäkuussa 2012 Hämevaara-Seura ja Pähkinärinneseura veivät valtuuston poliittisten ryhmien johdolle adressin Pähkinärinteen kirjaston säilyttämisen puolesta. Olin mukana. Adressissa oli lähes 4 600 nimeä. Kirjastoa oltiin lakkauttamassa osana talous- ja velkaohjelmaa (TVA-ohjelma). Kirjoitin silloin myös Vantaan Sanomiin, tässä linkki juttuuni.

Saimme säästettyä kirjaston. Alla kuva kirjaston puolesta taistelleista vuonna 2012.

Kuvateksti: 10.11.2012 Pähkinärinteen koululla. Jaettiin lapsille palkinnot osallistumisesta piirustuskilpailuun Pähkinärinteen kirjaston säilyttämisen puolesta.

Seuraava taisto käytiin keväällä 2013, kun kaupunki päätti irtisanoa Pähkinärinteen nuorisotilan vuokrasopimuksen ja nuoristotilalle etsittiin uutta paikkaa mm. kirjaston tiloista. Silloin kirjaston osalta todettiin, että Pähkinärinteen kirjasto on Vantaan pienin kirjasto, mutta lainaus- ja kävijäluvut ovat hyvässä kasvussa. Esimerkiksi lasten osaston lainaukset lisääntyivät yli 11 % tammikuusta 2012 tammikuuhun 2013.

Moninaisten vaiheiden jälkeen kirjasto, nuorisotila ja iltapäiväkerho yhdistettiin samaan tilaan . Tilat olivat ahtaat, mutta kirjastosta tuli menestys. Tuolloinen kirjastotoimenjohtaja totesi, että ”Pähkinärinteen kirjaston kävijämäärä on kasvanut täydet 100 %”. Hyvin pian kirjasto kuitenkin suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi. Nuorisotila joutui evakkoon koulun pihan parakkeihin ja iltapäiväkerho Pähkiksen koulun tiloihin.

Sisäilmaongelmistakin selvittiin ja kirjasto avattiin uudelleen syksyllä 2017. Nuorisotila ja kirjasto ovat eläneet ahtaissa tiloissaan sulassa sovussa ilman sisäilmaongelmia nelisen vuotta.

Kirjasto avattiin koronarajoitusten jälkeen 31.8.2021 ja on tällä hetkellä avoinna ma ja to klo 14-20 yhdessä nuorisotilan kanssa sekä omatoimisena ti ja to klo 7-12.

Pähkinärinteen kirjaston lakkauttaminen ei ole myöskään kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018 – 2027mukainen https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/142244_Palveluverkkosuunnitelma_2018-2027.pdf (kirjastot alkavat sivulta 66).

Muistutuksena vielä kaikille: Pähkinärinteen neuvola lakkauttautettiin vuosi sitten vastoin valtuuston hyväksymää palveluverkkosuunitelmaa. Kirjoitukseni Vantaan Sanomissa (29.11.2020) neuvolan lakkauttamisesta: http://www.ullakaukola.fi/neuvoloiden-lopettamispaatoksia-edelsi-huono-virkamiesvalmistelu/

Pähkiksen kirjastossa on erityisesti lasten ja nuorten kirjoja
Vantaan Sanomat 1.-2.10.2016
Lasten piirustuksia vuodelta 2012

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista