SOTE

22.10. 2017

Asiantuntijat ovat olleet hyvin yksimielisiä nykyisen terveyden- ja sairaanhoitohoitojärjestelmämme hyödyistä. Nykyisen mallin etuja ovat:

  • järjestelmä on koko väestön kattava
  • henkilökunta on osaavaa ja sitoutunutta
  • erikoissairaanhoito on laadukasta
  • kokonaiskustannukset ovat kohtuulliset

Kun esimerkiksi Sveitsissä käytetään terveyden- ja sairaanhoitoon noin 14 % bruttokansantuotteesta, Suomessa luku on vain 9 % ja tuloksissa ei ole suuriakaan eroja.

Asiantuntijat ovat myös olleet hyvinkin yksituumaisia nykyjärjestelmämme heikkouksista:

  • eri toimijoiden välillä on ontuva yhteistyö
  • järjestelmä on eriarvoistava
  • rahoitus on monimutkainen
  • johtamisessa on puutteita
  • tietojärjestelmissä on ongelmia

Puutteistaan huolimatta Suomen järjestelmä on ollut Euroopan paras jo kaksi vuotta peräkkäin. Suomalaisessa järjestelmässä rahalleen on saanut eniten vastinetta (Best value for money in Finland). Näin on todettu mm. Euro Health Consumer Index 2016 –vertailussa.

Tavallinenkin kansalainen on tiennyt, että kunhan lääkärin vastaanotolle pääsee, niin hoito on hyvää. Ongelmana on ollut palveluiden saatavuus tai saamattomuus.

SOTE-uudistuksen tarkoituksena oli tehdä hyvästä järjestelmästä vieläkin parempi, mutta niin ei nyt näytä käyvän. Tuntuu, että on unohdettu kokonaan, mitä ollaan tekemässä. Keskusta on tuonut ykkösasiaksi hallinnoinnin eli maakuntahallinnon ja kokoomus valinnanvapauden, joka asiantuntijoiden mukaan uhkaa romuttaa mm. päivystyksen ja erikoissairaanhoidon. Hallituksen linjauksilla järjestelmästä on tulossa byrokraattinen, monimutkainen ja kallis.

Vaikka haluaisin sote-uudistuksen vihdoin pääsevän maaliin, niin nyt lausunnolle lähtevää esitystä en kannata.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista