Seksilakko

30.09. 2014

Suomeen on tulossa uusi päivystysasetus, joka vaikuttaa mm. siihen, missä synnytyksiä jatkossa hoidetaan. Tarkoituksena on, että synnytykset keskitettäisiin sairaaloihin, joissa on vähintään tuhat synnytystä vuodessa. Perusteluna käytetään potilasturvallisuutta: sairaaloiden on kyettävä hätäsektioihin.

Pohjois-Suomessa asuvat ovat tottuneet pitkiin synnytysmatkoihin. Päivystysasetuksen uudistus saattaa aiheuttaa sen, että myös pääkaupunkiseudulla synnytysmatkat pitenevät, mikäli synnytykset loppuvat Porvoossa ja Lohjalla, kuten nyt on uumoiltu. Päätökset ovat auki.

Minun mielestäni kyse on vakavasta asiasta. Pääkaupunkiseudullakin seurauksena saattaa olla se, että vauvat yhä useammin syntyvät autoon ja että suunniteltujen keisarinleikkausten määrä lisääntyy.

Maailma on nykyisin sellainen, että asiaansa ei saa faktoilla perille. On kyettävä sarkasmiin ja huumoriin. Kirjoitin aivan tarkoituksellisen provosoivasti asiasta Helsingin Sanomiin:

*********************************************

Naiset ryhtykää seksilakkoon (Helsingin Sanomat 30.9.):

Mielipide Helsingin Sanomissa

Syn­ny­tys­sai­raa­loi­den vä­hen­tä­mis­tä pe­rus­tel­laan po­ti­las­tur­val­li­suu­den pa­ran­ta­mi­sel­la. En ym­mär­rä. Kol­me las­ta syn­nyt­tä­nee­nä tie­dän, et­tä kun lap­si tu­lee, niin se tu­lee. Ei au­ta, et­tä pi­tää jal­ko­ja ris­tis­sä ja pi­his­tää. Po­ti­las­tur­val­li­suus vä­he­nee, kun yhä useam­pi lap­si syn­tyy au­toon. Kei­sa­ri­leik­kaus­ten mää­rä li­sään­tyy, kun van­hem­mat ha­lua­vat mak­si­moi­da tur­val­li­suu­den.

Suo­men nai­set, ryh­ty­kää sek­si- ja syn­ny­tys­lak­koon. Ei­vät­kö­hän ne ra­ha­ha­nat avau­du.

Ul­la Kau­ko­la
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (sd), Van­taa

******************************************************

Ja kommentteja alkoi tulla. Vantaan Sanomatkin lähestyi. Tarkensin lehdessä sanomaani:

Valtuutettu väläyttää naisille seksilakkoa – syynä synnytyssairaalat (Vantaan Sanomat 30.9.2014)

Vantaan kaupunginvaltuutettu Ulla Kaukola (sd) kummastutti tiistaina Helsingin Sanomien mielipidepalstalla ehdottaessaan naisille seksilakon aloittamista protestiksi synnytyssairaaloiden vähentämiselle.

Vantaan Sanomille Kaukola kertoo tarkoituksella provosoineensa seksilakkopuheillaan. Hän ei myönnä eikä kiellä olevansa tosissaan ehdotuksensa kanssa.

– Kyllähän se voisi olla aika tehokasta. Samalla meille vanhemmille, jotka olemme jo lapsemme hankkineet, avautuu ihan uudenlainen markkinarako, valtuutettu vitsailee.

Kaukola kertoo lähestyneensä asiaa huumorilla, koska totesi sen olleen tehokas keino saada tärkeälle asialle näkyvyyttä.

– Uusi päivystysasetus saattaa aiheuttaa sen, että synnytysmatkat myös pääkaupunkiseudulla pitenevät, mikäli potilasturvallisuuden laskentaperusteena on 1 000 synnytystä per sairaala. On yhä myös epävarmaa, jatkuvatko synnytykset Porvoossa ja Lohjalla.

Kaukolan mielestä on viisasta perusteellisesti pohtia asioita etukäteen eikä viisastella jälkikäteen. Hänen mielestään potilasturvallisuuteen ei liity pelkkä mahdollisuus tehdä hätäsektio.

– Potilasturvallisuuteen liittyy myös se, kuinka moni lapsi jatkossa syntyy autoon, kun synnyttäjä ei ehdi sairaalaan. Mielestäni huoli matkasynnytysten määrän lisääntymisestä on aiheellinen.

***************************************************

Ja juttu jatkui vielä Hesarin verkkolehdessäkin iltapäivällä:

Vantaan kaupunginvaltuutettu Ulla Kaukola (sd) kannustaa suomalaisia naisia ryhtymään seksilakkoon Etelä-Suomen synnytysosastojen harventamissuunnitelmia vastaan. Kaukolan kirjoitus asiasta julkaistiin tiistaina Helsingin Sanomissa.

”Suomen naiset, ryhtykää seksi- ja synnytyslakkoon. Eiköhän ne rahahanat avaudu”, Kaukola kirjoittaa.

Kaukola ei ymmärrä, miten synnytyssairaaloiden karsimista ja synnytysten keskittämistä suurempiin sairaaloihin voidaan perustella potilasturvallisuudella.

”Ainoa perustelu on ollut se, että voidaan tehdä hätäsektio. Tässä ei ole mitenkään otettu huomioon sitä, että autoon syntyminenkin on potilasturvallisuusriski”, Kaukola täydentää HS:lle puhelimitse.

”Kolmen lapsen kokemuksella tiedän, että minä en ainakaan olisi 70 kilometrin matkaa sairaalaan kestänyt, vaan autoon olisi vauva syntynyt.”

Lapissa pitkiin synnytysmatkoihin on totuttu. Kaukola huomauttaa, että Etelä- ja Pohjois-Suomi eivät ole ihan vertailukelpoisia pohjoisen huomattavasti pienemmän väestömäärän vuoksi.

Kaukola kirjoitti seksi-ja synnytyslakosta. Tosin seksilakkohan johtaisi pidemmällä tähtäimellä myös syntyvyyden laskuun, jolloin synnyttäjänkään ei tarvitsisi yrittää jättää synnyttämättä. Kaukola nauraa, että näin on.

”Provosoin huumorilla, mutta tärkeän asian vuoksi se kannattaa. Ja me naisethan olemme solidaarisia toisiamme kohtaan, vai mitä?”

Seksilakkoa on todettu aiemmin melko tehokkaaksi, rauhanomaiseksi painostuskeinoksi. Vuonna 2011 Filippiinien Mindanaon saarella puhjenneet levottomuudet rauhoittuivat, kun seudun naiset päättivät kieltäytyä seksistä.

Myös sisällissodan runteleman Liberian piinallisen pitkäksi venyneet sisäiset rauhanneuvottelut saatiin sopimukseen vuonna 2003, kun neuvottelijoiden vaimot ryhtyivät seksilakkoon ja kannustivat Liberian naiset mukaan massaliikkeeseen.

Liikkeen johtaja Leymah Gbowee oli yksi Nobelin rauhanpalkinnon saajista vuonna 2011.

************************************************

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista