Ratikka on ympäristöteko

16.12. 2019

Mielestäni on useita syitä jatkaa ratikan suunnittelua. Mainitsen niistä kaksi.

Ensinnäkin ratikka on ympäristöteko.

Ilmastonmuutos on tosiasia. Liikenteellä on ilmastonmuutoksen torjumisessa olennainen rooli. Liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on Suomessa noin 20 %, Vantaalla 36 %. Vantaalla liikenteen päästöt ovat kasvaneet 90-luvusta 21%, Helsingissä vähentyneet 5%, vaikka väestömäärä on kasvanut 150 000. Ratikka tiivistää ja tehostaa maankäyttöä ja rakentamista ja ratikan myötä on mahdollisuus päästä päästövähennyksiin myös Vantaalla. Moni on kysynyt, miksi emme hankkisi superbusseja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Helsingin seudulla kuitenkaan mitkään muut kunnat eivät suunnittele superbussijärjestelmiä, vaan vahvat joukkoliikenneyhteydet rakentuvat junien, metron ja ratikan varaan. Superbussit olisivat yhtä huono päätös kuin kaupunkipyörämme, jotka eivät olleet yhteensopivat Helsingin ja Espoon kanssa.

Toiseksi ratikka kehittää Vantaata aivan toisella tavalla kuin bussiliikenne.

Ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Vantaankin väkiluku kasvaa, haluamme tai emme. Emme voi rakentaa muuria Vantaan ympärille ja ilmoittaa, ettei tänne saa muuttaa. Ratikka tiivistää kaupunkirakennetta ja kytkee yhteen kaupungin erillään olevat osat. Vantaa kasvaa hallitusti, kun kasvu sijoittuu ratikan ja kehäradan varrelle. Ratikka ei ole pelkkä liikenneratkaisu, vaan osa kaupunkikuvaa ja –ympäristöä. Kaupunkirakenne tiivistyy. Ratikka lisää ihmisten elämänlaatua, kun työmatkat lyhenevät ja helpottuvat. Palvelut parantuvat. Ratikka on esteetön. Ratikka toteuttaa uuden yleiskaavan, resurssiviisauden tiekartan ja hyväksymämme strategian tavoitteita. Ratikan kiinteistötaloudelliset hyödyt on arvioitu suuremmiksi kuin esim. superbussin.

Hyvät valtuutetut, meillä on olemassa ratikan yleissuunnitelma, joka osoittaa, että suunnittelua kannattaa jatkaa. Ja suunnittelun jatkamisestahan me tässä kokouksessa päätämme. Varsinaisen rakentamispäätöksen teemme myöhemmin.

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista