Rakentamisen laadusta – lyhyesti Hesarissa

01.08. 2014

Helsingin Sanomat 1.8.2014

Korjaamalla ei saa uuden veroista

Van­taal­la uu­deh­kon kou­lun lat­tia­pin­nat re­vi­tään au­ki, kos­ka lat­tia­pääl­lys­teet on asen­net­tu liian kos­tean be­to­nin pääl­le (HS 26. 7.). Vuo­si sit­ten Mänt­sä­läs­sä pet­ti­vät kak­si kuu­kaut­ta van­han kou­lun kuu­ma­ve­si­put­kien lii­tok­set. Jäl­ki­kä­teen rii­del­lään, ku­ka mak­saa kor­jauk­set.

Oli­si vii­sas­ta teh­dä työ ker­ral­la kun­nol­la, sil­lä kor­jaa­mal­la saa har­voin uu­den ve­rois­ta.

Eh­do­tan, et­tä uu­sien jul­kis­ten ra­ken­nus­ten ul­ko­sei­nään kiin­ni­te­tään laat­ta, jos­sa ker­ro­taan pää­ura­koit­si­jan ni­mi ja ra­ken­nus­vuo­si. Us­kon, et­tä sen myö­tä ra­ken­nus­liik­kei­den vas­tuu työn­sä laa­dus­ta kas­vaa.

Am­mat­ti­lai­nen on työs­tään yl­peä ei­kä hä­pei­le si­tä. Ter­ve, kes­tä­vä ja hy­vin teh­ty ra­ken­nus on ura­koit­si­jan pa­ras työ­to­dis­tus.

Keskustelu jatkui Hesarissa 3.8

.… ja jatkui 8.8.2014

Kauppalehdessä

 

 

 

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista