Poimintoja opetuslautakunnan kokouksesta 20.8.2018

22.08. 2018

Syksyn ensimmäinen opetuslautakunnan kokous 20.8.2018

Minun mielestäni tärkeitä asioita:

  1. Vantaalla kaikki nuoret eivät päässeet kymppiluokalle kevään haussa. Sivistystoimi toimi ripeästi ja esitti uusia kymppiluokkia, jotta kaikki nuoret saisivat paikan. Ja opetuslautakunta hyväksyi. Hieno juttu.
  2. Opetuslautakunta hyväksyi Hämeenkylän kouluun 1 400 m2 liikuntasalin. Alun perin esitys oli vain 600 m2, mutta puolueiden välisellä yhteistyöllä saimme aikaiseksi sen, että salista saadaan riittävän suuri. Ei olisi ollut mitään järkeä rakentaa jo lähtökohtaisesti liian pieni sali. Länsi-Vantaalla nimittäin on pulaa liikuntatiloista.
  3. Meillä oli lautakunnan käsittelyssä PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2018-2027 sivistystoimen kannalta. Alla joitakin poimintoja suunnitelmista:

Hyviä asioita varhaiskasvatuksessa:

Vantaalla oli 1.1.2017 16 600 varhaiskasvatusikäistä lasta. Väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan 2 700 lapsella vuosina 2017-2017. Tärkeää on, että varhaiskasvatus on jatkossakin lähipalvelu. Lähipalvelu tarkoittaa sitä, että 70 %:lla käyttäjistä palveluun oon matkaa enintään 1,5 km tai riittävä joukkoliikennetiheys.

Palveluverkon suunnittelun lähtökohtana on palvelutarve, nykyisen palveluverkon kunto, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä väestöennusteen mukainen lasten määrän muutos.

Hyviä asioita perusopetuksessa:

Väestöennusteen mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa 2017-2027 2 400 lapsella. Suurimpia kasvualueita ovat Myyrmäen, Tikkurilan ja Kivistön suuralueet. Perusopetusikäiset vähenevät Korson ja Aviapoliksen suuralueilla.

Suomenkielisessä perusopetuksessa noudatetaan lähikouluperiaatetta, mikä tarkoittaa mm., että oppilaiden koulumatkat ovat pääsääntöisesti alle 3 kilometriä.

Palveluverkon ja vuotuisen toimitilainvestointiohjelman suunnittelun lähtökohtana on nykyinen palveluverkko, väestöennusteen mukainen oppilasmäärän muutos sekä tilojen kunto.

Tulevaisuuden kouluverkon tulee osaltaan vähentää alueellista eriytymistä. Yhteistyö kaavoituksen, asuntorakentamisen ja palveluiden järjestäjien kesken tulee olla yhä tiiviimpää.

Hyviä asioita lukiokoulutuksessa:

Rakennetaan uusi lukio Aviapolikseen. Rakentaminen olisi tarkoitus aloittaa 2024.

Hyviä asioita ammatillisessa koulutuksessa:

Varialla olisi tulevaisuudessa kaksi toimipistettä, toinen Vehkalassa ja toinen Hiekkaharjussa.

Palveluverkkosuunnitelmassa todetaan, että on tärkeää ottaa huomioon myös nykyisten kiinteistöjen ylläpidosta huolehtiminen. Sisäilmaongelmia tulee pyrkiä ennaltaehkäisemään ja mahdollisiin ilmenneisiin ongelmiin pitää pystyä reagoimaan nopealla aikataululla.

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista