Petikon ulkoilualue, Länsi-Vantaan helmi

28.12. 2022

Vuoden 2022 viimeisessä valtuustossa meillä oli käsittelyssä mm. valtuutettu Mikko Viilon valtuustoaloite ”Petikosta luonnon ja virkistyksen kärkikohde”. Olen puhunut ja kirjoittanut Petikon alueesta usein, sillä mielestäni on ollut kohtuutonta, että alue ei vieläkään ole yleiskaavan mukaisessa käytössä. Tässä puheenvuoroni valtuustossa 19.12.2022:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut,

Kiitän Mikko Viiloa tästä valtuustoaloitteesta. On mielestäni hyvä säännöllisesti pitää esillä Petikon aluetta, Länsi-Vantaan piilottua helmeä, joka on valitettavasti joutunut olemaan maanläjityspaikkana vuosikymmeniä.

Viilon aloitteessa on yksi kohta, johon kiinnitän huomiota eli kohta 4. ”Aloitetaan Pitkäsuon täyttömäen eli Petikonhuipun korvaavan maanläjityspaikan etsintä”. Täytyy sanoa, että olisi ollut hyvä aloittaa se jo vuosia, vuosia sitten. Itsekin olen sen viime vuosien aikana muutaman kerran tuonut esille.

Aluehallintovirasto myönsi Vantaalle tämän vuoden maaliskuussa luvan laajentaa maanvastaanotto ja -läjitystoimintaa ja jatkaa kallionlouhintaa Petikonhuipulla seuraavien 20 vuoden ajan. VÄLIAIKAISEKSI toiminnaksi tarkoitettu maanläjitys on kestänyt jo yli 30 vuotta ja jatkuu vielä seuraavat 20 vuotta.

Petikonhuippua ympäröivät luonnonsuojelualueet ja Natura-alue. Sekä vanhassa että uudessa yleiskaavassa alue on urheilu-, virkistys ja ulkoilualuetta, mutta 2007 yleiskaava mahdollisti alueella määräaikaisen maanläjityksen. Tämä määräaikaisuus on kestänyt nyt 33 vuotta (vuodesta 1989). Kaupunki haki keväällä 2021 uutta lupaa maanläjityksen jatkamiseksi vielä 20 vuotta eteenpäin ja sai luvan. Ympäristölautakunta oli silloin sitä mieltä, että lupa olisi ollut syytä antaa vain 10 vuodeksi ja että sinä aikana olisi ollut syytä etsiä maanläjitykselle muita mahdollisia paikkoja.

Uudessa yleiskaavassa Petikonhuippu on urheilu- ja virkistystoimintojen aluetta. Nyt kaupungilla on kaikkien aikojen mahdollisuus alkaa ajoissa etsiä uutta läjitysaluetta, jotta saamme Petikonhuipun edes vuonna 2050 siihen käyttöön, mihin se yleiskaavassa ja maakuntakaavassa on tarkoitettu eli virkistys- ja urheilualueeksi. Kiitos.

Aiemmat juttuni Petikosta:

Petikonhuipun käyttö maanläjitykseen jatkuu vielä 20 vuotta – suuri pettymys (9.3.2022)

Petikon täyttömäen laajennukselle ehdoton EI! (15.2.2020)

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista