Palkka-avoimuus

25.11. 2018

OAJ:n valtuusto kokoontui kaksipäiväiseen kokoukseensa hotelli Presidenttiin 21. – 22.11. 2018.

Puhuin tällä kerralla palkka-avoimuudesta. Oma ja toisten palkka tuntuu olevan suomalaisille tabu, siitä ei keskustella ystävien eikä vieraiden kanssa. Samanlainen tabu kuin politiikka, uskonto ja seksi.

Työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan yhä useammin paikallisesti sovittavista järjestelyeristä. Paikallisissa neuvotteluissa keskustellaan yhdessä lisän saamisen kriteerit, mutta lopullinen päätösvalta kriteereistä jää työnantajalle ja järjestelyerän saajien nimet piiloon. Tämä on alkanut herättää kentällä ärtymystä, koska kyse on yhteisestä palkkapotista.

Tasa-arvovaltuutettu julkaisi kuukausi sitten palkka-avoimuutta koskevan selvityksen. Hän edistäisi palkkatasa-arvoa lisäämällä tuntuvasti palkkojen avoimuutta työpaikoilla. Hänen mukaansa työntekijöillä pitäisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet saada tietää kollegoidensa palkat myös yksilöllisesti. Palkkasyrjintää epäilevän mahdollisuudet saada verrokkien palkkatietoja on tehty erityisesti yksityissektorilla tarpeettoman vaikeiksi. Tasa-arvovaltuutettu korostaa lainsäädännön muuttamisen merkitystä, mutta antaa suosituksia myös työmarkkinaosapuolille.

OAJ:n on omalta osaltaan ajettava palkka-avoimuuden lisäämistä. Palkka-avoimuus on keino nostaa palkkoja, lisätä tasa-arvoa ja vähentää tunnetta epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Yhteisen palkkapotin, erityisesti paikallisten järjestelyerien jakamisen tulee olla läpinäkyvää.

Tasa-arvovaltuutetun jättämä selvitys palkkatasa-arvosta

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista