Rajakylän, Mikkolan ja Pähkinärinteen neuvoloiden lakkauttaminen

13.11. 2020

Minulle tuli täydellisenä yllätyksenä, että sosiaali- ja terveyslautakunta teki 9.11. päätöksen Pähkinärinteen ja Mikkolan neuvoloiden lakkauttamisesta 1.3.2021 alkaen. Mielestäni päätös on vastoin kaupunginvaltuuston syyskuussa 2018 hyväksymää kaupunkitasoista palveluverkkosuunnitelmaa.


https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/142244_Palveluverkkosuunnitelma_2018-2027.pdf

Palveluverkkosuunnitelmassa on kuva Vantaan äitiys- ja lastenneuvoloiden palveluverkosta vuonna 2017 sekä 2018-2027. Esimerkiksi Pähkinärinteen neuvola on ollut tarkoitus säilyttää. Neuvoloiden kohdalla vielä erikseen mainitaan, että ”Kehittämisen lähtökohtana jatkossakin on, että neuvolaverkosto on usein käytettävä palvelu, joka tarjotaan kuntalaisten lähiympäristössä ja johon on helppo hakeutua myös palveluohjauksen kautta” (s. 85)


En ota kantaa siihen, mikä on riittävä neuvoloiden määrä Vantaalla, mutta otan kantaa päätösprosessiin.

Kesäkuussa terveyspalveluiden johtaja toi sosiaali- ja terveyslautakunnan käsitteleyyn Rajakylän neuvolan lakkauttamisen ja toiminnan siirtämisen Hakunilan neuvolaan. SDP esitti asian palauttamista takaisin valmisteltavaksi. Esitys voitti. Asia päätettiin palauttaa takaisin valmisteluun siten, että Hakunila-Länsimäki-Rajamäki -alueen ehkäisevien palvelujen kokonaisuus arvioidaan ja tuodaan elokuun kokoukseen.

Elokuun kokoukseen terveyspalveluiden johtaja toi uudelleen esityksen Rajakylän neuvolan lakkauttamisesta. Esitys hylättiin äänestyksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös Rajakylän neuvolan lakkauttamisesta otettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 24.8.2020 kaupunginjohtajan otto-oikeudella käsiteltäväksi kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Syyskuussa (7.9.) kaupunginhallitus joutui käsittelemään Rajakylän neuvolan lakkauttamisen. Asia oli SDP:lle erittäin hankala, koska paheksuimme sitä, että päätettäväksi tuodaan yksi palveluverkon kohde, kun palveluverkkoa pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Hyväksyimme päätöksen pitkän keskustelun jälkeen, mutta jätimme silloin asiasta pöytäkirjalausuman: ”Sosialidemokraattinen ryhmä pitää tärkeänä, että sote-palveluyksiköiden muutokset ratkaistaan koko palveluverkkokokonaisuuden tarkastelun pohjalta”.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan marraskuun kokoukseen terveyspalveluiden johtaja toi esityksen Pähkinärinteen ja Mikkolan neuvoloiden lakkauttamisesta 1.3.2021 alkaen.

Tämä on jo liikaa. Minun on vaikea uskoa, etteikö virkamiehillä olisi jo syyskuussa ollut suunnitelmissa, että seuraavaksi he tuovat käsittelyyn Mikkolan ja Pähkinärinteen neuvoloiden lakkauttamisen. Yksittäisinä asioina. Vastoin valtuuston palveluverkkosuunnitelmaa.

Mielestäni virkamiehet ovat käyttäneet väärin hallintosäännön 10 luvun 10. pykälää, jonka mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehtäväalueellaan toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta. Vantaalla on 11 neuvolaa. Yhden tuomisen lakkauttamiseen vielä ymmärtää, vaikkei hyväksyisikään, mutta mutta kolme lakkautettavaa kohdetta yhtäkkiä eivät ole enää yksittäisiä asioita, vaan osa palveluverkkoa, josta on päättänyt valtuusto.

Tällainen toimintatapa syö luottamusta. Mielestäni valtuuston hyväksymä asiakirja on hyvin vahva ja sen pitäisi ohjata suunnittelua ja virkamiesten toimia. Nyt näin ei ole tapahtunut, vaan asiassa on toimittu päin vastoin.

Korona on aiheuttanut Vantaan taloudelle suuria menetyksiä, On aivan mahdollista, että joudumme tulevina vuosina tekemään vaikeita päätöksiä. Mutta ne päätökset on tehtävä avoimesti.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista