Opettajien kelpoisuuden ilmoittaminen

18.11. 2013

Sain Vantaan sivistystoimen vastauksen valtuustoaloitteeseeni opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittamisesta. Tässä aloitteeni:

https://ullakaukola.fi/2013/05/26/ensimmainen-valtuustoaloitteeni-20-5-2013/

ja sivistystoimen vastaus tämän artikkelin lopussa.

Oma puheenvuoroni valtuustossa 18.11.2013:

Sivistystoimen vastaus keskittyy rekisterin luomiseen, mikä ei ollut aloitteeni pääasia. Rekisterin luominen ja ylläpito voidaan ja kannattaakin jättää valtakunnan tasolle.

Esitin aloitteessani, että ”kaupunki omatoimisesti kertoisi opettajan suorittaman tutkinnon kaikissa niissä dokumenteissa, joita se julkisesti jakaa. Kyseeseen tulisivat silloin mm. koulujen nettisivut ja kaikki lasten koteihin jaettavat koulujen tiedotteet, joissa mainitaan opettajat nimeltä”.

Sivistystoimen vastauksessa kerrotaan, että ”opettajan kelpoisuus tarkastetaan rekrytointivaiheessa niin vakinaisilta kuin määräaikaisilta opettajilta”. Jos ja kun asia näin on, niin kaupungilla on tieto opettajien kelpoisuudesta. Se pitäisi vain avoimesti kertoa myös lasten vanhemmille. Läpinäkyvyyshän on johtava periaate kaikessa kaupungin toiminnassa.

Aloitteeni ei aiheuttaisi lisäkustannuksia, koska tieto on olemassa. Mutta se antaisi Vantaasta kuvan työnantajana, joka arvostaa koulutusta sekä opettajiensa ammattitaitoa ja kelpoisuutta.

Vastauksessa sanotaan, että ”työnantajalla on tieto kaikkien kaupungin palveluksessa työskentelevien opettajien kelpoisuudesta”. Miksi tätä tietoa ei läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti voisi välittää myös lasten vanhemmille? Toivoisin, että sivistystoimi vielä harkitsisi asiaa uudelleen.

**************************

Sivistystoimen vastaus aloitteeseeni:

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pohtinut mahdollista opettajarekisterin perustamista kahden toimenpidealoitteen yhteydessä (toimenpidealoite 9/2011, Opettajan ammattinimikkeen suojaaminen, sekä toimenpidealoite 28/2011, Opettajien valtakunnallisen tutkinto- ja kelpoisuusrekisterin perustaminen, joka yhdistettiin edellä mainittuun toimenpidealoitteeseen). Sivistysvaliokunnan käsittely on toistaiseksi vielä kesken.

Sivistystoimen kanta on, että kyseisenlaisen rekisterin perustamisen on oltava valtakunnallinen yhteishanke. Rekisterin perustaminen edellyttäisi sähköisen järjestelmän luomista, jonka ylläpito vaatii sekä resursointia että mahdollisesti järjestelmähankintoja. Vantaan kaupungilla ei ole valmiuksia yksin lähteä luomaan opettajarekisteriä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa.Opettajarekisteri olisi henkilörekisteri, jonka tiedon ajantasaisuudesta huolehtiminen olisi erittäin tärkeää. Tällä hetkellä kaupunki ei saa automaattisesti tietoa oppilaitoksista opiskelijoiden valmistuttua, vaan opettajien on itse huolehdittava siitä, että heidän tietonsa ovat ajan tasalla.

Vantaalla opettajan kelpoisuus tarkistetaan rekrytointivaiheessa, niin vakinaisilta kuin määräaikaisiltakin opettajilta. Opettajan virkoihin pyritään ensisijaisesti saamaan kelpoisia opettajia. Vakinaiseen virkaan voidaan valita vain kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Vantaalla voidaan opettajien kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti määrätä väliaikaisesti enintään vuodeksi antamaan opetusta henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Yli kuuden kuukauden ajaksi otettaessa näin voidaan toimia vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy. Tällaiset tehtävät pyritään täyttämään kelpoisuuden omaavilla henkilöillä mahdollisuuksien mukaan. On huomattava, että virkoihin ei aina ole kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ja että kaikki virkaan kelpoiset henkilöt eivät välttämättä ole siihen soveltuvia.

Työnantajalla on tieto kaikkien kaupungin palveluksessa työskentelevien opettajien kelpoisuudesta. Kelpoisuutta vailla olevia opettajia perehdytetään tehtävään ja heille tarjotaan ohjausta ja tukea tehtävässä toimimiseksi. Eräisiin opettajanvirkoihin (esim. erityisopettajat) on toistuvasti vaikea löytää kelpoisia hakijoita. Tällaisia opettajanvirkoja määräaikaisesti hoitavia, kelpoisuutta vailla olevia henkilöitä kannustetaan hakeutumaan pätevöitymiskoulutukseen. Kaupunki tarjoaa myös itse mahdollisuuksia pätevyyden saamiseen. Sivistystoimen perusopetuksen tulosalue on tilannut erillisen 1,5 vuotta kestävän erityisopettajakoulutuksen, johon osallistuu 20 opettajaa. Erityisopettajaksi pätevöityvien opettajien kouluttautumista voidaan myös tukea taloudellisesti.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista