Onko duunarilla enää oikeutta sivistykseen ja jatkokoulutukseen?

12.02. 2017

Demokraatissa

Suomen hallitus säästää ammatillisesta koulutuksesta tänä vuonna 190 miljoonaa. Leikkaukset vievät oppilaitosten budjetista noin 10–15 %. Ammatillisia opettajia irtisanotaan jopa 1 600. Opiskelijoille pyritään vaikeassa tilanteessa takaamaan se, että ammatin ydinosaaminen ei heikentyisi. Säästökohteeksi jäävät silloin yleissivistystä kehittävät aineet eli esimerkiksi äidinkieli, matematiikka, englanti ja ruotsi. Kampaaja oppii toivottavasti jatkossakin leikkaamaan asiakkaan hiukset ja tarjoilija tarjoilemaan, mutta onko kampaajalla ja tarjoilijalla riittävä ammattiosaaminen ilman viestinnällisiä ja matemaattisia taitoja? Kykeneekö hän jatko- tai täydennysopintoihin halutessaan tai työttömyyden uhatessa?

Ammattiopetuksen laadun eteen on Suomessa tehty todella paljon työtä ja ammattikoulu on noussut nuorille varteenotettavaksi vaihtoehdoksi lukiokoulutuksen rinnalle. Yleissivistävät aineet ovat mahdollistaneet sen, että II-asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut on voinut halutessaan jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Hänellä on ollut jatko-opintokelpoisuus. Ennen näin ei ollut. Vielä 90-luvulla sillä, joka valitsi ”amiksen”, ei ollut mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Nyt me olemme pahimmassa tapauksessa palaamassa takaisin tähän vanhaan.  Eduskunta saa keväällä käsiteltäväkseen ammatillisen koulutuksen lakipaketin. Teoriassa jatko-opintokelpoisuus säilynee, mutta todellisuudessa opiskelijalla ei ole kykyjä suoriutua jatko-opinnoista, sillä yleissivistävät aineet integroidaan ammattiaineiden opetukseen hyvin vähäisillä tuntimäärillä. Esimerkiksi kielen opetusta voi olla kolmen vuoden aikana 16 tuntia ja senkin voi opettaa joku muu kuin kieltenopettaja. Sama matematiikassa ja äidinkielessä. Sillä osaamisellako jatketaan opintoja korkeakoulussa? Opiskelija ei suoriudu edes pääsykokeista, saati vieraskielisen kirjallisuuden lukemisesta opinnoissa. Duunarilta viedään tässä uudistuksessa oikeus sivistykseen ja jatkokoulutukseen.

Vantaan Sanomat

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista