Om svenskundervisningen i Finland

19.08. 2013

HBL:n juttu skannattuna 23.8.

Insändare till Hufvudstadsbladet

För levande svenskundervisning!

Jag har undervisat i svenska vid yrkeshögskolan Laurea i över 15 år. Studerandenas attityder mot svenskan har för det mesta varit väldigt positiva. Det beror på, tycker jag, att jag alltid betonat det muntliga i undervisningen.

För några år sedan organiserade jag ett språkmentorskapsprogram tillsammans med yrkeshögskolan Novia. Vi skaffade svenskspråkiga mentorer i arbetslivet för finskspråkiga studerande inom företagsekonomi och finskspråkiga mentorer för svenskspråkiga studerande och kunde på det viset kombinera mentorskap och språkövningen i det andra inhemska. Projektet lyckades bra.

I tvåspråkiga områden är det inte svårt att undervisa det andra inhemska på ett intressant och nyttigt sätt. Men det som är svårt är att hitta samarbetspartner: privata personer, företag eller skolor.

Alla ni vuxna i huvudstadsregionen och i västra Nyland som har svenska som modersmål och som tycker att svenskan behövs, ta kontakt med mig. Jag lovar föra vidare min idé om språkmentorskap, som jag vet att fungerar.  Ni behövs som mentorer! På köpet får ni övning i det muntliga finska. Mina kontaktuppgifter finns i redaktionen.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista