OAJ:n kevätvaltuusto 16. – 18.5.2018

20.05. 2018

OAJ:n uusi valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 16. – 18.5.2018. Valtuuston 150 jäsenestä 86 oli uusia. Ja puhetta riitti. Valtuustoa puhutti opettajien työhyvinvointi, joka on heikentynyt sekä perusopetuksen vuosityöaikakokeilu. Minä kannoin huolta erityisesti ammatillisesta koulutuksesta. Toisena asianani oli ammattikorkeakoulujen sopimusmääräysten kehittäminen.

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408921068237&page_name=Työnilo karkasi opettajilta huomattava muutos heikompaan

Arvoisa puheenjohtajisto, valtuutetut ja muut kuulijat

”Ammatillisen koulutuksen nykyinen laadunvarmistus vuotaa”, toteaa Itä-Suomen aluehallintovirasto tuoressa lausunnossaan. Virasto pitää tarpeellisena sitä, että ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus nostetaan tasolle, jossa kaikille valmistuville pystytään takaamaan tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito.

Teknologiateollisuuden tutkimuksen mukaan alalle tarvitaan yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Positiivista. Mutta teknologiayritysten huoli ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien osaamisesta on lisääntynyt. Ammatillisen koulutuksen laatu ei pääsääntöisesti vastaa teknologia-alan työelämän tarpeita.

Tähän ovat ammatillisen koulutuksen säästöt johtaneet.

Meillä on 66 000 alle 30-vuotiasta nuorta yhteiskunnan ulkopuolella. He eivät ole töissä, eivät opiskele, eivät saa eläkettä eivätkä hoida lasta kotona. Koulutuksen keskeyttäminen ja siitä johtuva puutteellinen koulutustaso on yksi suurimpia syrjäytymistekijöitä.

Koulutuksen keskeyttäminen lisääntyy. Esimerkiksi Vantaalla valtuusto asetti vuoden 2017 yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi ammattioppilaitos Varian keskeyttämisprosentin vähentämisen 14,5 %:sta 13 %:iin. Tulos oli pettymys: Varian keskeyttämisprosentti vuonna 2017 oli 17,1. Suunta on samanlainen myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

Miksi opinnot keskeytyvät ammatillisessa koulutuksessa? Jätetäänkö nuori liian yksin selviytymään opinnoistaan ja elämästään? Sitä on syytä pysähtyä miettimään.

Esitykseeni ei sisälly mitään muuta pontta kuin vahva huoli nuorista ja ammatillisesta koulutuksesta.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista