Myyrmäen paloasemaäänestys

14.11. 2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut

Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että Myyrmäkeen tarvitaan uusi paloasema, sillä kiireellisimmissä hälytyksissä apu ei ehdi joka paikkaan riittävän nopeasti. Ongelmia on etenkin Myyrmäen länsi- ja eteläosissa, sillä esimerkiksi kiireellisen avun saaminen Vapaalaan kestää tällä hetkellä 9 minuuttia, kun tavoite on 6 minuuttia.

Asia, josta ei ole ollut yksimielisyyttä, on paloaseman paikka. Kaupunki on jääräpäisesti ajanut asemaa Raappavuorentielle Kivikaudenpuistoon, vaikka muitakin vaihtoehtoja on olemassa. SDP:n ryhmä on ollut johdonmukainen asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Meidän mielestämme esitetty sijainti Kivikaudenpuistoon on huono. Siksi esitämmekin asian palauttamista takaisin valmisteluun.

Miksi?

Ensinnäkin esitetty paikka Kivikaudenpuistossa on liikenteellisesti vaikea ja aiheuttaa jatkuvia vaaratilanteita jalankulkijoille ja pyöräilijöille Raappavuorentien itäpuolella. Raappavuorentielle muodostuu yli 50 m pitkä liittymäalue. Paloautot joutuvat peruuttamaan suoraan Raappavuorentieltä kevyen liikenteen väylän poikki talleihin, koska eivät tontin pienuuden vuoksi mahdu kääntymään tontilla. Raappavuorentien itäpuolen kävely- ja pyörätie on erittäin vilkas: pyörätie on I-luokan pääpyöräreitti ja tiellä liikkuu paljon lapsia ja lapsiryhmiä, koska länsipuolella on Myyrmäen urheilupuisto.

Toiseksi

Asukkaat ovat jättäneet paloaseman asemakaavasta poikkeuksellisen paljon mielipiteitä, yhteensä yli 200. Mielipiteet ja muistutukset eivät ole missään vaiheessa johtaneet paikan uudelleen arviointiin. Asukkaita on kyllä muodollisesti kuultu, mutta ei kuunneltu.

Kolmanneksi

Jälleen tuhotaan yksi puisto Myyrmäestä ja kaadetaan vanhat puut.

Yhteenvetona haluan todeta, että asian valmistelu on ollut huonoa ja raportointi vielä huonompaa. Kokoava yhteenveto puuttuu täysin. Toivon, että virkamiehet olisivat tehneet taulukon hankkeen arviointikriteereistä. Vaaka-akselille kaikki ehdotetut paikat ja pystyakselille paikan rajoitteet tai paikkaa puoltavat tekijät eli kokoavasti sen, kuinka hyvin eri sijaintivaihtoehdot täyttävät vaateet ja pyyteet ja mitkä ovat haitat ja hyödyt. Näin toivoisin toimittavan kaikissa tulevissa hankkeissa, joissa vastakkain on useita vaihtoehtoja.

Kuten jo alussa totesin, niin esitän asian palauttamista uudelleen valmisteluun mainitsemillani perusteilla ja toivon saavani esitykselleni laajan tuen.

Tulos: Hävisimme äänestyksen 18-47.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista