Milloin on Vihdintien vuoro?

16.06. 2012

Talven 2011-2012 aikana jouduin käyttämään Vihdintietä todella paljon aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan. Tie on yksi hitaimmista väylistä Helsinkiin: liikennevaloja on paljon eikä erillisiä bussikaistoja ole. Sen vuoksi kirjoitus Helsingin Sanomiin 19.4.2012

Mielipide Helsingin Sanomissa

Milloin on Vihdintien vuoro?

Seututie 120:n eli Vihdintien peruskorjaus on laiminlyöty. Etenkin Haagasta Kehä III:lle ulottuva osuus kaipaa pikaisia parannuksia.

Keskivuorokausiliikenne Rajatorpantien kohdalla Helsinkiin päin on Liikenneviraston tilastojen mukaan noin 21 500 ajoneuvoa. Helsinki rakentaa paraikaa asuntoja Konalaan, ja Honkasuon sekä Kuninkaantammen alueiden rakentaminen alkaa jo tänä vuonna. Ainakin osa näistä muutamasta tuhannesta uudesta asukkaasta tulee käyttämään Vihdintietä. Valimon – Pitäjänmäen alue Vihdintien varressa on merkittävä työpaikka-alue.

Vihdintiellä ei ole joukkoliikennekaistoja, vaan bussit matelevat henkilöautojen seassa. Ruuhka-aikoina liikenne seisoo ja matka-aikaa on vaikea ennustaa. Suuria liikennevaloristeyksiä on liikaa. Kehäradan valmistuminen ei poista ongelmaa, sillä kaikkien työmatka ei suuntaudu Helsingin keskustaan, vaan joukkoliikennettä Vihdintiellä tarvitaan jatkossakin. Vihdintiellä ei ole meluaitoja ja ainakin osassa Vapaalan pientaloaluetta meluongelma koetaan merkittävänä asumisen haittana. Menneen talven aikana Rajatorpantien ja Vihdintien liikennevalot ovat poikkeuksellisen usein olleet pois toiminnasta aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan. Vihdintien ja Rajatorpantien liittymä on Vantaalla kolmen vaarallisimman liittymän joukossa (Vantaan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2011).

Kenelle Vihdintien perusparannus oikein kuuluu? Valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle (12.4.2012) Vihdintien parantamiseen ei ole esitetty rahaa. Löytyykö rahaa Helsingiltä, Vantaalta ja Espoolta, joiden asukkaita tien pitäisi palvella? Onko olemassa suunnitelmia Vihdintien liikenteen sujuvoittamiseksi?

Ulla Kaukola

Hämevaara, Vantaa

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista