Miksi Luhangassa on tuuli kääntynyt?

03.05. 2023

Itä-Häme 8.5.2023

Vielä kolme vuotta sitten Luhangan kunta puolusti ärhäkästi hiljaisuutta, luontoa ja maisemia, ymmärsi matkailun ja virkistyksen merkityksen kunnan elinvoimalle ja tulevaisuudelle. Puolusti lakia ja kuntalaisten ja kesäasukkaiden kuulemista. Yhtäkkiä yllättäen takki onkin kääntynyt ja kunta ajaa keinoja kaihtamatta Latavuoreen seitsemää uutta tuulivoimalaa kuuden siellä jo olevan viereen.

Kolme vuotta sitten Luhangan kunnanhallitus edellytti Salolan tuulipuistohankkeen osalta ympäristövaikutusten arviointia (YVA-menettely). Salolan hankkeessa suunniteltiin seitsemän tuulivoimalan rakentamista – eikä edes Luhankaan, vaan Jyväskylän puolelle. Kunta kertoi lausunnossaan 4.2.2020, kuinka tieto hankkeesta tuli Luhangan kunnalle lyhyellä varoitusajalla ja että asia oli siksi vieras paitsi kuntalaisille, niin erityisesti kesäasukkaille, joiden tavoittaminen talvella oli vaikeaa. Luhanka painotti lausunnossaan, kuinka välttämätön YVA-menettely on, ”jotta kaikilla vaikutusalueen asukkailla ja kiinteistönomistajilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä”. Lisäksi kunta korosti, kuinka Salolan hankkeen YVA-menettely oli myös valtakunnallisesti katsoen välttämätön, vaikka lain määräämät minimit (vähintään 10 voimalaa tai teho vähintään 45 MW) eivät ylittyneetkään. Kyseessä oli kunnan mukaan ”massiivinen maiseman muutosesitys yhteisvaikutuksineen Luhangan Latamäen voimaloiden kanssa”.

Vuonna 2022 kääntyi Luhangassa tuuli. Kunta lähti lokakuussa 2022 takki hulmuten mukaan Suur-Savon Sähkön hankkeeseen rakentaa seitsemän uutta voimalaa Latamäen voimaloiden läheisyyteen ja hyväksyi osayleiskaavan laatimisen alueelle ilman, että kuntalaisille tai kesäasukkaille kerrottiin mitään, vaikka olisi ollut koko kesä aikaa. Hanketta valmisteltiin salassa.

Luhangan kunnan tekninen ja ympäristölautakunta päätti 13.4.2023 ettei se vaadi Suur-Savon Sähkön hankkeen osalta YVA-menettelyä. Miksi ei, vaikka vanhojen ja uusien myllyjen yhteismäärä ja -teho ylittävät lain määrittämät minimit 40 %:lla ja vaikka kolme vuotta aiemmin Salolan huomattavasti pienemmän hankkeen osalta YVA-menettelyä vaadittiin? Kunnanhallitus jopa päätti 2.5.2023, että Luhanka esittää maakuntakaavaan seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta (tv-alue) Latamäen/Latavuoren alueelle.

Luhangan kunta on täydellisesti kääntänyt takkinsa suhtautumisessaan tuulivoimateollisuuteen. Miksi kuntalaisten ja kesäasukkaiden mielipiteillä ei enää olekaan merkitystä? Miksi Latamäen/Latavuoren voimaloiden yhteisvaikutus ei enää olekaan merkityksellinen? Miksi alueen matkailu, virkistys ja hiljaiset alueet eivät enää olekaan tärkeitä? Mikä muu on kolmessa vuodessa muuttunut kuin se, että kunnanjohtajasta on tullut Suur-Savon Sähkön hallituksen jäsen? Odotan kunnanjohtajan vastausta.

Luhankaan ja tuulivoimaan liittyvät aiemmat juttuni.

Kunnanjohtajan tiedote 5.2.2020
Luhangan lausunto Salolan hankkeesta 1/2 (4.2.2020)
Luhangan lausunto Salolan hankkeesta 2/2 (4.2.2020)
Teknisen ja ympäristölautakunnan lausunto Suur-Savon Sähkön hankkeesta 1/2 (13.4.2023)
Teknisen ja ympäristölautakunnan lausunto Suur-Savon Sähkön hankkeesta 2/2 (13.4.2023)
Kunnanhallituksen esitys TV-alueeksi 2.5.2023

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista