Luhangan arviointikertomus

19.06. 2023

Olen seurannut Luhangan kunnan päätöksentekoa lokakuusta 2022 asti. Vuotta 2022 koskeva arviointikertomus antaa kunnan päätöksenteosta synkän kuvan. Lukaiskaapa.

”Tarkastuslautakunta on edellisen vuoden tapaan joutunut näkemään paljon vaivaa perustoimintaedellytystensä turvaamiseen. Lautakunta ei ole saanut kohtuullisessa ajassa käyttöönsä kaikkia tarvitsemiansa ja sille laillisesti kuuluvia tietoja. Kiinteistöverotiedot lautakunta sai käyttöönsä joulukuussa kymmenen kuukauden odottamisen jälkeen. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnää ei ole puolentoista vuoden aikana onnistuttu saamaan lautakunnan kuultavaksi”

”Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus esiteltiin valtuustossa 29.6.2022. Kunnanhallitus ei ole antanut 7.6.2023 mennessä kuntalain edellyttämää lausuntoa toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Sen sijaan kunnanhallituksen kokouksen 29.9.2022 aloitteesta kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 1.11.2022 käynnistää tarkastuslautakunnan erottamisprosessin.”

Kuvakaappauksena alla arviointikertomuksen alaluku 2.3.2, jossa esitellään Tuulivoimahanke esimerkkinä hallintomenettelystä.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista