Teema: Pähkinärinteen kirjaston puolesta nyt ja jatkossa

17.06. 2012

Pähkinärinteen kirjasto on ainoa julkinen tila, joka meillä on jäljellä, sitä ei saa lakkauttaa – ei nyt eikä tulevaisuudessa!

Taistelu Pähkinärinteen kirjaston puolesta on kannattanut: kirjastoa ei lakkauteta nyt. Olen kuitenkin aivan varma siitä, että tässä taloustilanteessa joudumme taistelemaan kirjaston puolesta jälleen muutaman vuoden kuluttua.

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa esitetään, että kaksi kirjastoa lakkautetaan, jotta kyetään säästämään noin 200 000 €. Kirjastot, jotka tulevat kyseeseen ovat Länsimäen, Mikkolan ja Pähkinärinteen kirjastot.

Pähkinärinteen kirjastosta taisteltiin muutama vuosi sitten ja perustelut sen säilyttämiseksi ovat ennallaan.  Hämevaaran, Linnaisten ja Hämeenkylän alueella (sisältää Pähkinärinteen) asuu noin 9 500 ihmistä. Alueelle on kaavoitettu uusia asuntoja lähes 1 000 asukkaalle.  Kesäkuussa Pähkinärinne-seura ry. sekä Hämevaara Seura ry. luovuttivat noin 4 500 henkilön allekirjoittaman adressin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille Pähkinärinteen kirjaston säilyttämisen puolesta.

Kirjasto on Hämevaaran, Linnaisten ja Pähkinärinteen alueella ainoa julkinen tila, jossa voi tavata ihmisiä. Kirjaston aukioloajat on supistettu minimiin, mutta käyttöaste on hyvä. Kirjasto palvelee etenkin koululaisia, vanhuksia ja kotiäitejä sekä vieressä olevaa koulua ja vanhusten palvelutaloa. Kirjastossa voi ala-astelainen viettää koulupäivän jälkeen muutaman tunnin kirjoja lukien, läksyjä tehden tai tietokoneella pelaten, jos vanhemmat ovat töissä eikä iltapäiväkerhopaikkaa ole. Kirjastossa on turvallista ja rauhallista. Myyrmäen kirjastoon on pienillä koululaisilla, kotiäideillä, vanhuksilla sekä autottomilla liian pitkä matka.

Vaikka Pähkiksen kirjasto säilyisi nyt, pitää sen puolesta olla valmis taistelemaan myös jatkossa. Käy Facebook-sivullani vastaamassa, onko taistelu Pähkiksen kirjaston puolesta sinun mielestäsi järkevää.

Vantaan kirjastojen budjetti on noin 9 miljoonaa euroa, nyt pitäisi säästää noin 200 000. Vantaalla käytetään noin 4 €/asukas aineistokuluihin, kun luku muualla Suomessa on noin 5 €/asukas. Tilakustannukset ovat noin 15 % kokonaiskustannuksista. Vantaan kirjastojen neliömäärä on vain noin puolet muun maan neliömääristä.

Pelastetaan Pähkiksen kirjasto!

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista