Länsi-Vantaan osittainen kuntaliitos Espooseen

11.12. 2013

Hämeenkylän Omakotiyhdistys ry. teki kaupungille osakuntaliitoshakemuksen, jota kaupunginhallitus käsitteli 2.12.2013 pitämässään kokouksessa. Lakien ja pykälien mukaisesti hakemus menee seuraavaksi Espoon kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Vantaan kaupunginvaltuustoonkin asia saapunee. Aikataulusta ei ole tietoa.

En itse kannata osakuntaliitoshakemusta tilanteessa, jossa pääkaupunkiseudun kunnat jo muutenkin joutuvat tekemään kuntaliitosselvityksiä. Kärjistetysti voisi sanoa, että eihän meillä ole välttämättä tulevaisuudessa olemassa edes Espoota, johon liittyä.

Hämevaara-Seuran johtokunta, johon itsekin kuulun, kokoontui 2.12.2013 ja muotoili pöytäkirjaansa:

”Hämeenkylän Omakotiyhdistys ry. on jättänyt Vantaan kaupungille osakuntaliitoshakemuksen, jossa ehdotetaan Askiston, Linnaisten, Hämevaaran ja Hämeenkylän liittymistä Espooseen. Hämevaara-Seura ry. ei ole ollut asiassa aloitteellinen. Mikäli Hämeenkylän Omakotiyhdistyksen aloite etenee, Hämevaara-Seura on tarvittaessa valmis selvittämään hämevaaralaisten mielipiteet kuntaliitosasiassa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin”.

Kuntaliitosasiat liittyvät kuntauudistukseen, joka pitää sisällään useita uudistuksia ja lakeja. Yksi tärkeimmistä on kuntarakennelaki, joka astui voimaan 1.7.2013. Vantaan kaupunki antoi lausuntonsa metropolialueen esiselvityksestä 20.5.2013.

Kuntaliitosasiat olivat uudelleen esillä kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2013.

Vantaa oli valmis selvittämään erilaisia liitoksia. Lainauksia Vantaan lausunnosta:

”Vantaa on lausunnossaan metropolialueen esiselvityksestä (KV 20.5.2013) perustellusti ilmoittanut olevansa valmis selvittämään Keravan ja Tuusulan kanssa Keravan ja Tuusulan eteläosien kuntaliitosta. Koko seudun kilpailukyvyn sekä työssäkäynti- ja asiointikehityksen kehityksen kannalta on tärkeätä, että lentokentän aluetta voidaan kehittää kokonaisuutena ja Kehäradan hyödyt voidaan seudulla maksimoida.”

”Nurmijärven Klaukkala sisältyi myös metropolialueen esiselvityksen osakuntaliitosesityksenä Vantaalle. Vantaa on lausunnossa metropoliesiselvityksestä ilmoittanut olevansa myös valmis selvittämään osakuntaliitosten mahdollisuuksia Nurmijärven ja Tuusulan kanssa. Nurmijärvi on kiinteästi Vantaan työssäkäynti- ja asiointialuetta ja valmistuvan Kehäradan myötä entistä tiiviimmin osa metropolialuetta.  Seudun kokonaisedun ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta on Vantaan asemaa työssäkäynti- ja asiointikeskuksena vahvistettava lentoaseman kehitysvaikutusten maksimoimiseksi. ”

”Vantaa on ilmoittanut lausunnossaan metropolialueen esiselvityksestä, että se on valmis selvittämään yhdessä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa kuntaliitosmahdollisuutta. Vantaa on toiminnallinen osa Keski-Uuttamaata, mikä näkyy erityisesti lentoaseman vaikutusalueessa, työssäkäynti- ja asiointikehityksessä sekä Keravan ja Tuusulan yhdyskuntarakenteen kehityksessä.”

Tällä hetkellä tilanne on se, että Hyvinkää, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula, Sipoo ovat käynnistäneet oman kuntajakoselvityksen, jonka on määrä valmistua syksyllä 2014.

Sipoo, Pornainen, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Loviisa ja Porvoo ovat mukana yhteisessä kuntajakoselvityksessä.

Myös Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti ovat aloittaneet oman kuntajakoselvityksen.

Helsinki ja Vantaa eivät ole olleet mukana kuntien käynnistämissä vapaaehtoisissa selvityksissä.

Siksipä valtiovarainministeriö teki 9.12.2013 päätöksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta metropolialueella. Päätöksessä ministeriö määrää toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien välillä.

Selvitystyö alkaa 16.12.2013 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.10.2014

Selvityksessä on varmasti viisasta hyödyntää Helsingin ja Vantaan vuosina 2009 – 2010 tekemää kattavaa ja perusteellista selvitystä mahdollisen kuntaliitoksen eduista ja haitoista. Selvitystulosten pohjalta Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 31.1.2011, että Vantaa ei käynnistä silloisen kuntajakolain mukaista menettelyä Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämiseksi.

Helsingin ja Vantaan kuntaliitosselvityksen loppuraportti on luettavissa Vantaan sivuilta www.vantaa.fi – päätöksenteko – pöytäkirjojen haku – kaupunginvaltuuston kokous 31.1.2011 §23).

Itse en kaipaisi kuntaliitoksia Keski-Uudenmaan kuntien kanssa enkä myöskään Keravan ja Tuusulan eteläosien kanssa tai Klaukkalan kanssa, vaikka ymmärrän, että kun lentokenttäaluetta kehitetään, olisi hyvä, että alue olisi yhden kunnan puolella. Mielestäni Vantaa on riittävän iso ollakseen oma kuntansa jatkossakin. Metropolihallintoa kannatan. Tarvitsemme parempaa suunnittelua liikenteen, maankäytön ja asumisen suhteen. Monet asiat ovat sellaisia, että ne pitäisi kyetä hoitamaan yli kuntarajojen.

Koska kuntaliitosselvitykset ovat auki, ei Länsi-Vantaan ole mielestäni järkevää hakea osakuntaliitosta Espooseen.

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista