Lähiopetuksen määrä ammatillisessa oppilaitoksessa

13.05. 2015

Vantaan Sanomat uutisoi 25.4. Vantaan leikkaavan lähiopetuksen määrää Variassa. Leikkaukset koskevat etenkin ns. yleissivistäviä aineita eli matematiikkaa, äidinkieltä ja vieraita kieliä. Lähiopetus vähenee 28:sta tunnista 14:ään. Järkyttävää.

Ammatillista koulutusta on Suomessa kehitetty järjestelmällisesti ja sen vuoksi se on meillä arvostetumpaa kuin muissa Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Keskeisenä tekijänä on ollut yleissivistävien aineiden tuominen koulutukseen, jotta ammattiin opiskelevat voivat halutessaan jatkaa opintojaan mm. ammattikorkeakouluissa (amk). Heillä on jatko-opintokelpoisuus. Näin ei ole aina ollut. Kolmasosa amkien opiskelijoista tulee nykyisin ammattioppilaitoksista.

Yleissivistävien aineiden lähiopetuksen vähentäminen heikentää opiskelijan osaamista ja hankaloittaa hänen selviytymistään jatko-opinnoissa, sillä osaaminen, mm. kielitaito, ei enää riitä. Jos englannin opetuksesta otetaan puolet pois, ei se voi olla näkymättä osaamisessa.

Ammatillisen opetuksen on huolehdittava myös siitä, että opiskelija saa valmiudet kehittää osaamistaan sitä seuraavaakin ammattia varten, jota ei ehkä ole vielä olemassakaan.  Ei tule kouluttaa pärekaton tekijää vaan katontekijä, materiaalit tulevat ja menevät.  Yleisopinnot antavat valmiudet päivittää ammattitaitoa pitkin työuraa.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista