Laadukasta opetusta terveissä tiloissa

05.10. 2012

Vantaan Sanomat 17.10.2012:

Suomalaisten mielestä merkittävin asia historiassamme on peruskoulu ja yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille (Pilvi Torsti: Suomalaiset ja historia, 2012). Opetusministeri Gustafssonin johdolla ensi vuoden valtion budjettiin on taisteltu 60 miljoonaa euroa korvamerkittyä rahaa koulujen ryhmäkokojen pienentämiseen ja 23 miljoonaa euroa koulujen eriarvoistumisen vähentämiseen. Jälkimmäinen raha on tarkoitettu kunnille haettavaksi kouluille, joiden koulunkäyntialueella työttömyysaste on korkea, koulutustaso heikko ja maahanmuuttajia on paljon. Oletan Vantaankin hakevan ja saavan rahaa.

Laadukkaan ja tasavertaisen perusopetuksen puolesta kannattaa taistella – myös Vantaalla. Vantaan lapsilla pitää olla oikeus turvalliseen, rauhalliseen ja laadukasta opetusta tarjoavaan lähikouluun, jossa ryhmäkoot ovat riittävän pienet ja opettaja on pätevä ja osaava ammattilainen. Moniin lasten ongelmiin on helpompi ja halvempi saada apua koulusta kuin sosiaalitoimesta, mutta kouluissa on oltava tarjolla riittävästi tukea ja turvaa: opettajia, kouluavustajia, terveydenhoitajia, koulupsykologeja, kuraattoreita. Koulujen työrauha on saatava paremmaksi ja opettajille riittävät keinot puuttua kiusaamiseen ja työrauhaongelmiin. Mikäli erityistä tukea tarvitsevia lapsia sijoitetaan lähikouluihin, pitää huolehtia siitä, että opettajalla on tarvittaessa avustajia tukenansa. Kaikilla pitää olla oikeus työskennellä terveissä tiloissa.

Taloudellisesti hankalina aikoina kannattaa aina panostaa koulutukseen, ja samalla miettiä, onko hallinnossa ja rakenteissa keventämisen varaa, jotta rahat oikeasti menisivät opetukseen.

Ulla Kaukola (Hämevaara)

FM, kauppatieteiden yo, lehtori, äiti

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista