Kuntalaisille töitä – linjauksia

13.05. 2013

Vantaan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kokoontui 11.5.2013 Kuusijärvelle miettimään linjauksiaan ennen kaupunginvaltuuston strategiaseminaaria 16. – 17.5.

Sosialidemokraattien mielestä menestys perustuu työhön. Sen vuoksi ajoimme jo viime valtuustokaudella työ- ja elinkeinopoliittista ohjelmaa, jota kaupungissa nyt tehdään. Vantaalla työpaikkaomavaraisuus on yli 100 % ja kaupungilla on kaikki mahdollisuudet menestyä tulevaisuudessa, kun Kehärata ja Aviapoliksen työpaikka-alue valmistuvat.  Perustimme valtuustoryhmämme sisällä työ, elinkeino- ja koulutuspoliittisen ryhmän työstämään ajatuksiamme eteenpäin. Koulutus on tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa. Vantaan on pyrittävä tuloksekkaampaan yhteistyöhön alueen oppilaitosten, etenkin Metropolia-amk:n ja Laurea-amk:n kanssa.

Elinkeinopolitiikka on tärkeää, mutta niin ovat kuntalaisetkin. Tarvitsemme paitsi yrityksiä ja työpaikkoja myös uusia kuntalaisia eli veronmaksajia. Meidän on saatava kuntalaisille töitä ja kuntalaiset töihin. Taloutemme kannalta on oleellista, että ne, jotka ovat Vantaalla töissä, myös asuisivat täällä ja maksaisivat veronsa tänne.

Olemme sitoutuneita talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan, mutta velkaantumisen saaminen kuriin ei voi tarkoittaa vain sitä, että kuntalaisten palveluita kurjistetaan. Kaupungin eri asuinalueita täytyy kehittää tasapuolisesti. Alueiden kehittämistä on kyettävä katsomaan suurempina kokonaisuuksina (kaavoitus, palvelut, tilat) ja pidemmällä aikavälillä. Velkaohjelma ei saa tarkoittaa sitä, että kaikki säästöt etsitään asukkaille tuotettavista palveluista ottamatta lainkaan huomioon sitä, onko säästö hetkellinen ja aiheuttaakin jatkossa lisää menoja.

Viimeisimmät selvitykset osoittavat, että palveluiden ulkoistaminen ei takaa niiden tehokkuutta tai tuo säästöjä. Useimmiten kunnan oma palvelutuotanto on edullisempaa kuin ulkoistaminen. Yli puolet kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista kertoi laatuun liittyvistä ongelmista ja kolmannes oli palauttanut ostopalveluja takaisin omaksi tuotannoksi.  57 % sosiaali- ja 55 % terveyskeskusjohtajista ilmoitti kohdanneensa puutteita ostopalvelun laadussa. (Sosiaalibarometri 2013.) Kuntien eläkevakuutuksen Kevan viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan neljännes kunnista oli palauttanut ulkoistettuja palveluja omaksi työksi. Palauttamisen syiksi on kerrottu kustannukset ja laatu. Siksi suhtaudummekin varauksellisesti monituottajamalliin ja tilaaja-tuottaja –malliin. Kyseessä ei ole periaatteellinen asia, vaan ulkoistamiskokeilujen epäonnistumisen osoittama tosiasia. Kunnan on järkevää kehittää omaa palveluntuotantoaan.

http://www.soste.fi/ajankohtaista/kuntien-kokemukset-sotepalvelujen-kilpailuttamisesta-laadussa-ongelmia-kustannussaastoja-ei-saatukaan.html?q=palveluiden+yksityist%C3%A4minen)

http://www.keva.fi/fi/tietoa_meista/uutiset/Sivut/neljannes_kunnista_palauttanut_ulkoistettuja_palveluja_omaksi_tyoksi.aspx

Oli metropolialueen kuntarakenne jatkossa mikä tahansa, niin tarvitsemme metropolialueelle yhteistyöelimen eli vaaleilla valitun metropolivaltuuston päättämään kuntien yhteisistä asioista eli mm. maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Muutoin ongelmat säilyvät samoina kuin nykyisessäkin kuntarakenteessa. Ja olivatpa tulevaisuuden kuntarajat mitkä tahansa, niin tarvitsemme toimivan lähidemokratian. Nykyisiä aluetoimikuntia täytyy kehittää niin, että ne oikeasti toimivat alueensa asukkaiden äänitorvina eivätkä vain hallinnoi asioita.

Ulla Kaukola

sos.dem. valtuustoryhmän tiedottaja ja valtuutettu

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista