Kunta-alalla työskentelevä nainen, mieti, ketä äänestät!

23.09. 2012

Peruspalveluiden järjestäminen on ehdottomasti kuntavaalien tärkeimpiä teemoja. Kunnat ovat suuria työllistäjiä, sillä joka viides suomalainen työskentelee kunta-alalla (http://www.tasa-arvovaalit.fi/henkilosto-2012). Yli 80 prosenttia kunnan palveluksessa olevista työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai sivistystoimessa ja lähes neljä viidesosaa henkilöstöstä on naisia (http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/kunta-tyonantajana/henkilosto/Sivut/default.aspx). Vantaalla naisten osuus kuntatyöntekijöistä on 80,5 % (Vantaan henkilöstökertomus 2011). Kunta-alalla työskentelevien naisten kannattaa todella miettiä, ketä äänestää vaaleissa ja mitä mieltä kuntavaaliehdokas on kuntapalveluiden yksityistämisestä.

Jos kunnat ulkoistavat palveluitaan, kilpailun voittaa usein suuri yritys (jopa ylikansallinen), sillä paikallisilla pienillä yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia edes jättää tarjousta, koska oma toiminta on liian pienimuotoista. Sikäli mikäli kunnat ulkoistavat ja kilpailuttavat toimintojaan, pitäisi kokonaisuudet pilkkoa riittävän pieniin osiin, jotta myös paikallisilla, esim. pienillä hoiva-alan yrityksillä olisi mahdollista osallistua kilpailutukseen.

Ulkoistamisen käsitteet ovat vaikeita. Suosittelisin kaikkia ehdokkaita edes selaamaan Mikko Komulaisen väitöskirjan Ulkoistaminen kunnissa (2010) http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8254-0.pdf . Jo pelkästään ulkoistamisen keskeisen sanaston tunteminen olisi hyvä asia. Tiedämmekö kaikki, mitä tarkoittavat esimerkiksi sopimusjohtaminen, tilaaja-tuottaja –malli, osittaisulkoistaminen jne.

”Neljännes kunnista ja kuntayhtymistä on ottanut ulkoistettuja palveluja takaisin omaksi toiminnakseen. Mitä suurempi kunta tai kuntayhtymä on kyseessä, sitä yleisempää palvelujen omaksi toiminnaksi ottaminen tai sen suunnittelu on. Suurimmista kunnista peräti kolmannes hoitaa itse sellaisia palveluja, joita ne ovat aiemmin ostaneet yksityisiltä palvelutuottajilta, ja asiaa on vähintään pohdittu 60 prosentissa suurimmista kunnista. Syitä palvelujen ja toimintojen palauttamiseen kunnalliseksi toiminnaksi on useampia; useimmiten kuitenkin mainitaan pettyminen laatuun tai hintaan.” (Kevan toimintaympäristö-tutkimus 2012, sähköisesti: http://www.keva.fi/SiteCollectionDocuments/Tiedotteet/TOMU_kalvot_osana_tiedotetta.pdf

Kevan tutkimuksesta voi myös lukea esimerkkejä, miksi palvelut otettiin takaisin kunnan hoidettaviksi:

       Yksityinen toimija ei toiminut kunnan tavoitteiden mukaisesti

       Laatu ei vastannut odotuksia

       Siivouksen taso ja kustannukset eivät vastanneet kunnan toiveita

       Ulkoistetusta lääkäritoiminnasta on luovuttu sen kalleuden ja asiantuntemattomuuden vuoksi

       Siivouspalvelu on edullisempaa omana toimintana.

 

 

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista