Kunnallinen opettajarekisteri

30.05. 2013

Valtakunnan tasolla on puhuttu opettajarekisterin perustamisesta. Eduskunnan sivistysvaliokunta on käsitellyt asiaa ja pohtii edelleen, kuinka asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Rekisteristä vanhemmat näkisivät, opettaako heidän lapsiaan pätevä opettaja. Suomessa arvioidaan, että noin joka kymmenes opettaja on epäpätevä, ammattioppilaitoksissa jopa joka neljäs. Kunkin kouluasteen opettajan pätevyys perustuu lakeihin ja asetuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 – 2016 toimenpidekohdassa 171 todetaan seuraavaa: ”Kannustetaan kuntia ja muita koulutuksen järjestäjiä toimiin opetustoimen henkilöstön pätevyyden varmistamiseksi esimerkiksi siten että koulutuksen järjestäjät luovat yhteisen järjestelmän, joka sisältää niiden palveluksessa olevan opetustoimen henkilöstön kelpoisuudet.”

Tein Vantaalla valtuustoaloitteen, että Vantaa viimeistään lukuvuoden 2014 – 2015 alusta omatoimisesti kertoisi opettajiensa suorittaman tutkinnon kaikissa niissä dokumenteissa, joita se julkisesti jakaa. Kyseeseen tulevat silloin mm. koulujen nettisivut ja kaikki lasten koteihin jaettavat koulujen tiedotteet, joissa mainitaan opettajat nimeltä. Tämä antaisi kaupungista kuvan vastuullisena työnantajana, joka arvostaa koulutusta sekä opettajiensa ammattitaitoa ja kelpoisuutta. Lasten vanhemmilla olisi myös mahdollisuus seurata, opettaako heidän lapsiaan pätevä opettaja.  Kaupunki voisi myös luoda palveluksessaan olevista opettajista erillisen tiedoston, jossa lueteltaisiin opettajien nimi ja suoritettu tutkinto.

Valtakunnantasoisen rekisterin laatiminen kestää varmasti kauan. Voimme kukin viedä asiaa eteenpäin omissa kunnissamme esimerkiksi valtuustoaloitteen avulla. Minulta saa aloitepohjan, jos kokee asian tärkeäksi.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista