Koulutus ja sivistys Vantaalla 2020

17.06. 2019

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut,

Koulutus on sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin ja menestymisen kivijalka. Nyt kun valmistelemme ensi vuoden budjettia, niin toivon, että koulutus ja kasvatus näkyvät siinä vahvasti. Vaikka Vantaan työllisyysaste on jo 75%, niin jäljellä olevista työttömistä lähes 40%:lla on vain perusasteen koulutus. Vantaalla pitää tehdä kaikki mahdollinen, jotta Vantaan muita pääkaupunkiseudun kuntia alhaisempi koulutusaste saadaan nousemaan. Kyse on pitkäjänteisestä työstä.

Opetuslautakunta esitti demariryhmän aloitteesta, että sivistystoimi valmistelee lukion aloituspaikkojen lisäämistä portaittain niin, että Vantaakin kykenee tarjoamaan aloituspaikan lukiossa 60 %:lle ikäluokasta, kun se tällä hetkellä on noin 51%. Tähän Vantaan tulee varautua jo ensi vuoden budjetissa.

Toinen asia, joka on elintärkeä Vantaalle, on Varian keskeyttämisprosentin alentaminen. Toivoisin, että II-asteen keskeyttämisen vähentämisestä tehtäisiin sitova tavoite vuodelle 2020, silloin se saisi ansaitsemansa arvon ja sitä seurattaisiin säännöllisesti.

Torstaina valtuustoinfossa esiteltiin sivistystoimen toimenpiteitä, joita on suunniteltu kolmiportaisen tuen selvityksen perusteella. Mikäli suunnitellut toimenpiteet eivät ole riittäviä, niin toivottavasti kehys mahdollistaa nopean reagoinnin korjaavaan suuntaan. Hyvin oleellista on pitää opetusryhmät riittävän pieninä, jotta sekä oppilaat että opettajat jaksavat. Pitkän ajan tavoitteena voisi olla malli, jossa määritellään opettajan ja oppilaiden välinen suhdeluku. Muun muassa erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaat laskettaisiin mukaan suuremmalla kertoimella. Kiitos.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista