Korkeakoulututkintojen laadunvarmistus

15.06. 2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) vertaili suomalaisten yliopistojen lääketieteen perusopetusta. Selvityksessä ilmeni, ettei ole yhteistä ymmärrystä siitä, mitä suomalaisen lääkärin pitäisi valmistuessaan osata.

Lääketieteen opetussuunnitelmien sisältö vaihtelee yliopistosta toiseen. Samoin on muillakin aloilla, joilla ei ole valtakunnallista opetussuunnnitelmaa. Mitä esimerkiksi kauppatieteiden maisterin, tradenomin, diplomi-insinöörin tai sairaanhoitajan vähintään pitäisi osata? Korkeakoulujen oikeus päättää itsenäisesti opetussuunnitelmistaan yhdistettynä rahoituksen lähes pelkästään määrällisiin mittareihin voi aiheuttaa laatuongelmia. On mahdollista, että opintoja helpotetaan, jotta tutkintoja ja opintopistemääriä saadaan ”tuotettua” riittävä määrä ja menestytään korkeakoulujen rahoituksen nollasummapelissä.

On syytä määritellä korkeakoulutukintojen valtakunnallinen vähimmäisosaaminen. Ne ovat tae laadusta, mikäli korkeakoulujen sisäinen laadunvarmistus ei toimi.

KARVIn selvitys

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista