Kohti paikallista sopimista

21.01. 2015

Vuoden alussa tuli voimaan sekä uusi ammattikorkeakoululaki (932/2014) että –asetus (1129/2014).
Amk:n lehtorilta vaaditaan jatkossakin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, mutta ei enää pedagogista pätevyyttä. Meillä voi jatkossa olla tilanne, että yhdessä amk:ssa opettajalta vaaditaan pedagogiset opinnot, mutta toisessa ei. Jää paikallisen sopimisen varaan eli kirjattavaksi esim. kunkin amk:in johtosääntöön, ovatko pedagogiset opinnot kelpoisuusehto. On erikoista, että opetustaitoa ei enää asetustasolla vaadita eikä siten arvosteta. Pelkkä tieto ja tutkinto eivät tee hyvää opettajaa. Jotta asiantuntijasta tulee opettaja, tarvitaan pedagogista osaamista – myös amk:ssa.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista