Kaavoitus ja meluntorjunta

19.03. 2013

Lyhyempi versio Helsingin Sanomissa 26.3.2013 http://www.hs.fi/paivanlehti/#26032013/mielipide/Vihdintien+melu+on+otettava+huomioon+kaavoituksessa/a1364192897215

Pidempi Vantaan Sanomissa 23.3.2013:

Liikennevirasto on pyytänyt kunnilta lausuntoa meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta vuosille 2013-2018. Alueet on listattu, mutta rahaa meluesteiden rakentamiseen ei valtiolla ole. Pääkaupunkiseudulla on 20 kohdetta, joista kymmenen Vantaalla.  Yksi meluongelmapaikoista on Vihdintie Länsi-Vantaalla, Hämeenkylän ja Vapaalan kohdalla. Melusta kärsii ko. alueella jo nyt lähes 700 asukasta.

Tehokkain keino meluntorjuntaan on kaavoitus. Vihdintien varteen Vapaalaan on tulossa asemakaavamuutos. Kaavamuutosalue (002111) sijaitsee Hohtimet-nimisessä puistossa, joka suodattaa Vihdintieltä tulevaa melua ja liikenteen saasteita luonnollisena esteenä. Mikäli puistoalue rakennetaan, Vihdintien liikennemelu haittaa uuden rakennettavan alueen asukkaita ja leviää yhä suuremmalle alueelle Vapaalaan, kun melua vaimentava puisto puuttuu.

Onko viisasta kaavoittaa 22 omakotitonttia alueelle, jossa on olemassa oleva meluongelma? Meluntorjuntamallinnukset kaava-alueella ovat vuodelta 2005 eli melko vanhoja, mutta niidenkin mukaan melutaso on 55-60 dB, paikoitellen yli 60 dB. Liikenteen melu on häiritsevää, jos se on päivisin yli 50 dB. Vihdintien vuorokautinen liikennemäärä v. 2011 ko. kohdalla on Vantaan mukaan 25 825 ajoneuvoa. Liikenne Vihdintiellä ei ole vähenemässä.

Kerrostaloon voi rakentaa tavallista paksummat seinät ja nelinkertaiset ikkunat, mutta mikä järki on kaavoittaa omakotitontteja melualueelle, jos pihalla ei melun vuoksi voi oleilla.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista