Jospa jäisinkin eläkkeelle?

08.01. 2014

Erinomaista vuotta 2014!  (kuva Matti Virtanen)

Erinomaista vuotta 2014!
(kuva Matti Virtanen)

Tunnustan, että tietämykseni eläkeasioista on huonohko. Vaikka juuri täytin viisikymmentä, en ole koskaan edes miettinyt eläkkeellejäämistä. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) työmarkkinajohtajan Lasse Laatusen lausunnot ja mielipiteet eläkeiän korottamisesta kuitenkin ärsyttävät minua. Tiedän, että kyse on tulevista vaaleista, hieman provosoinnista ja pelottelusta, mutta siitä huolimatta. Laatusen mukaan eläkeikä pitäisi korottaa yli 65 vuoteen. ”Minulla on ollut käsitys, että jos olisi toimittu ajoissa, niin 65 vuottakin riittäisi. Nyt en ole enää siitä ollenkaan varma, kun katsoo, mitä muut Euroopan maat ovat tehneet. Sieltähän löytyy parikymmentä maata, jotka ovat nostaneet eläkeikäänsä – ja varsin monet 67:ään ja jotkut sen ylikin”, Laatunen sanoo Yleisradion haastattelussa.

Siksipä ajattelin, että tutkin hieman tilastoja ja taustoja. Uskon nimittäin, että porkkana on aina parempi kuin keppi, ruoska ja pakottaminen.

Suomessa toteutettiin vuonna 2005 eläkeuudistus. Lakisääteiselle vanhuuseläkkeelle on vuoden 2005 jälkeen voinut siirtyä joustavasti 63 – 68 -vuotiaana. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2012 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 60,9 vuotta. Nousua vuodesta 2011 oli 0,4 vuotta. Eläkkeellesiirtymisikä on noussut eläkeuudistusta edeltävästä tasosta kahdella vuodella.

Tilastokeskuksen tutkimuspäällikön Anna-Maija Lehdon mukaan vuoden 2005 uudistus on onnistunut hyvin. Hänen mukaansa pääasiallinen syy eläkeiän nousemiselle on joustava eläkeikä. Lehdon mukaan halukkuus jatkaa työtä yli 63-vuotiaana on varsin yleistä ja yhä lisääntymässä. Työeläkkeelle siirtyi vuonna 2012 vajaat 69 000 henkilöä, mikä on yli 2 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2011.

Joskus tuntuu, että ihmisiä halutaan johtaa luvuilla tahallaan harhaan. Suomessa siirryttiin vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle 51,9-vuotiaana. Keskimääräistä eläköitymisikää vetävät alaspäin työkyvyttömyyseläkkeet. Mikäli ihminen on terve, on eläkkeellejäämisikä aika korkea.

Työllisyystilastot kertovat, että useimmissa EU-maissa yli 60-vuotiaat ovat paljon harvemmin töissä kuin Suomessa, vaikka niissä on korkeampi eläkeikä tai sitä ollaan nostamassa. Tällä hetkellä 60–64-vuotiaista suomalaisista 44 prosenttia on työssä, kun EU-maiden keskiarvo on 33 prosenttia (Lehdon blogi, linkki alla). Tilaston kärjessä on Ruotsi, jossa 60-64 -vuotiaiden työllisyysaste on 65 %. Suomi ja Ruotsi ovat ainoat maat, joissa on käytössä joustava eläkeikä. Ruotsin esimerkki puhuukin vahvasti joustavan eläkeiän puolesta: on päästy todella hyvään ikääntyneiden työllisyysasteeseen, vaikka alin mahdollinen eläkeikä on vain 61 vuotta, eli alhaisempi kuin Suomessa. Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Ranskassa, Belgiassa ja Itävallassa eläkeikä on 65 vuotta ja niissä kaikissa on jo tehty suunnitelmia eläkeiän nostamisesta. Iäkkäiden työllisyysaste on kuitenkin kaikissa vain 30 prosenttia tai sen alle.

Eläkeasioissa, kuten monissa muissakin asioissa, porkkana näyttäisi olevan parempi kannustin kuin keppi.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista