Huoli Variasta – budjetin lähetekeskustelu

28.05. 2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti Variassa oli viime vuonna 17,1 %. Järkyttävän korkea luku.

Vuonna 2016 keskeyttämisprosentti oli 13,6 % . Valtuustokauden strategiassamme tavoitteena on, että se olisi vuonna 2021 10%. Tavoite on kova ja liukuu yhä kauemmaksi, ellemme tee jotakin.

Varian keskeyttämisprosentti on korkea myös vertailtaessa koko maan lukuihin. Opetushallituksen uusimman selvityksen mukaan koko maan ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti on 11,4 %. Lukuvuonna 2013–2014 vastaava luku oli 8,6 prosenttia.

Olette kaikki useita kertoja kuulleet, että Suomessa on yli 66 000 nuorta yhteiskunnan ulkopuolella. He eivät ole töissä, eivät opiskele, eivät saa eläkettä eivätkä hoida lasta kotona. Yksi suurimmista syrjäytymiseen johtavista tekijöistä on koulutuksen keskeyttäminen. Nyt on ihan pakko pysähtyä ja miettiä, mikä on syy opintojen keskeyttämiseen ammatillisessa koulutuksessa ja Variassa. Jätetäänkö nuori liian yksin selvitytymään opinnoistaan ja elämästään?

Opetushallituksen maaliskuisen selvityksen perusteella tukea tulisi kohdentaa erityisesti nuoriin aikuisiin, vieraskielisiin, yleisissä oppilaitoksissa opiskeleviin erityisopiskelijoihin sekä miesvaltaisilla aloilla opiskeleviin naisiin ja naisvaltaisilla aloilla opiskeleviin miehiin. Nuorista 20–24-vuotiaista lähes joka kolmas lopetti opintonsa lukuvuonna 2016–2017. Eroprosentti on kolminkertainen alle 19-vuotiaisiin verrattuna. Näin siis koko Suomessa, olisi hyvä saada tilastotietoa myös Variasta.

Vuoden 2019 budjetissa on huolehdittava siitä, että Varialla on taloudelliset mahdollisuudet tarjota nuorille riittävät tuki- ja ohjauspalvelut, jotta opintojen keskeyttäminen saadaan vähentymään.

 

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista