Huoli nuorista ja osaamisesta

03.05. 2018

Vantaan kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017 yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi Varian keskeyttämisprosentin vähentämisen 14,5 %:sta 13 %:iin. Tulos on pettymys: Varian keskeyttämisprosentti vuonna 2017 oli 17,1. Suunta on samanlainen myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Nyt on pysähdyttävä ja tutkittava, mistä opintojen keskeyttäminen oikein johtuu. Onko kyse väärästä alavalinnasta, varattomuudesta, koulutusleikkauksista, vähentyneestä lähiopetuksesta, riittämättömästä tuesta vai jostakin muusta.

Me-Säätiön mukaan Suomessa on yli 66 000 alle 30-vuotiasta nuorta yhteiskunnan ulkopuolella. He eivät ole töissä, eivät opiskele, eivät saa eläkettä eivätkä hoida lasta kotona. Me-Säätiö on tunnistanut koulutuksen keskeyttämisen ja siitä seuraavan puutteellisen koulutustason yhdeksi tärkeimmistä syrjäytymistekijöistä.

Koulutuksesta on leikattu vuoden 2011 jälkeen 1,5 miljardia. Ammattioppilaitoksissa lähiopetus on vähentynyt ja yli 2 000 opettajaa on irtisanottu. Uusimman Amisbarometrin mukaan lisää opetusta toivovien osuus on opiskelijoiden keskuudessa 15 %-yksikköä suurempi kuin kaksi vuotta sitten.

Teknologiateollisuuden tuoreen tutkimuksen (3.5.2018) mukaan alalle tarvitaan yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Positiivista. Mutta teknologiayritysten huoli ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien osaamisesta on lisääntynyt. Ammatillisen koulutuksen laatu ei pääsääntöisesti vastaa teknologia-alan työelämän tarpeita.

On hyvä, että myös teollisuus ja työnantajat vihdoin heräävät tähän karuun todellisuuteen, johon koulutussäästöt ovat johtaneet.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista