Hesarissa mielipidekirjoitus pakolaisten kotouttamisesta

29.08. 2015

mielipide Helsingin Sanomissa

Kansalaiset mukaan kotouttamaan pakolaisia

Suomi vastaanottaa tänä vuonna ennätysmäärän pakolaisia, kun hädässä olevat ihmiset pakenevat sotia Eurooppaan. Valitettavasti monet näkevät pakolaiset vain menoeränä.

Olemme laitostaneet kotouttamisen, ja se epäonnistuu usein: tulijat eivät opi suomen kieltä eivätkä saa riittäviä tietoja paikallisesta kulttuurista ja tavoista. Harva tutustuu kantaväestöön, ja syrjäytymisen riski on suuri. Alun virheitä on vaikea korjata myöhemmin. Ennakkoluulot ja rasismi lisääntyvät.

Miksi emme rohkeasti kokeile uusia kotouttamisen tapoja ja ota kansalaisia mukaan? Pakolaiset muuttuvat menosta tuloksi, jos kotouttaminen onnistuu. Jokainen ulkomailla asunut tietää, että paras tapa oppia maan kieli ja kulttuuri ovat paikalliset tuttavat ja ystävät – ihmiset, jotka välittävät.

Pakolaiset tarvitsevat varmasti ammattiapua kipeiden kokemustensa jälkeen, mutta he tarvitsevat myös tavallisia suomalaisia ihmisiä, kummeja, jotka auttavat kotoutumisessa, tutustuttavat paikallisiin ihmisiin, tapoihin ja kieleen, ottavat osaksi yhteisöä. Ne rohkeat, joilla on talossaan tyhjiä huoneita, voisivat jopa hetkeksi aikaa tarjota pakolaisille katon pään päälle ja kodinomaiset elinolosuhteet. Yhteisillä talkoilla selvisimme aikoinaan Karjalan evakoidenkin auttamisesta.

Kukaan ei jätä kotimaataan kevein perustein, mutta pakolaisvirta on tosiasia. Suomi ei voi sulkeutua ja ummistaa silmiään hädältä. Vaikka maamme taloudellinen tilanne on huonompi kuin aikoihin, me suomalaiset olemme kuitenkin rikkaita. Miksi odotamme, että julkinen valta hoitaa pakolaiset, kun me jokainen voimme tehdä osamme? Moni on valmis sitoutumaan pakolaisten auttamiseen, kun joku organisoi asian. Silloin kaikki voittavat.

Tags

Lähetä kommentti

  • %s ei julkaista